Vannrensing – rent drikkevann en selvfølge i NCC

Kommunale vannverk og renseanlegg er i dag en avansert prosessindustri som skal fungere døgnet rundt, hele året. NCCs lange erfaring, vår spesialistavdeling Vann- og Miljøteknikk og vår evne til å håndtere komplekse prosjekter gir våre kunder de beste forutsetninger for et vellykket VA-prosjekt.

En unik aktør

NCC har lang erfaring innen vannrensing og har spesialkompetanse i hele verdikjeden. Vi vet hvordan vi bygger effektivt og hvordan prosess og utstyr skal utformes for den beste rensemetoden og driftssikkerheten.

Vann- og Miljøteknikk er NCCs spesialistavdeling innen vannbehandling. Sammen med NCCs lokale byggeavdelinger gjør det NCC til en unik aktør i VA-bransjen. Som entreprenørselskap har vi selv all kompetanse fra idé til igangsetting og innkjøring. Våre kunder får en samarbeidspartner som kan ta et helhetlig ansvar.

Ved å ha en organisasjon som alltid deltar med samme personell i VA-prosjektene, kan NCC sikre en effektiv kunnskapsoverføring innad i selskapet. Dette skaper unike forutsetninger for at NCCs kunder oppnår vellykkede prosjekter.

Hvordan kan Norges VA-system moderniseres?

Mange av dagens renseanlegg er bygget for lang tid tilbake og må oppgraderes og moderniseres, samtidig som det stilles nye krav til våre drikkevanns- og avløpsrenseanlegg.

Nye krav fra avløpsdirektivet, på rensing av medisinrester i avløpsvannet krever nye innsatser på renseanleggene for mange kommuner.

Optimaliser VA-prosjektet ditt

Komplekse VA-prosjekter må ta hensyn til flere perspektiver, og da er ofte samarbeidsformen samspill et godt alternativ. Ved å håndtere behov, utfordringer, risiko, penger og kunnskap fra både prosjektering og utførende helt tidlig i prosjektet, optimaliseres forutsetningene for hele prosjektet som helhet. 

Dette er viktig, ikke minst for drift og vedlikehold av anlegget i mange år fremover 

Det gir også det mest økonomisk fordelaktige sluttproduktet. Du som kunde får en partner som håndterer helheten, et tryggere prosjekt, en smidigere reise og selvfølgelig, mer renset vann for pengene. 

NCC bygger Gardermoen renseanlegg