Hokksund Renseanlegg, Øvre Eiker

NCC ble vinteren 2023 tildelt kontrakt for bygging av Hokksund renseanlegg for Øvre Eiker kommune. Det nye anlegget vil fordoble rensekapasiteten i kommunen, og prosjektet har en kontraktsverdi på 330 MNOK.

Kontrakten med Øvre Eiker kommune ble signert 9.januar 2023. NCC, kommune og øvrige samarbeidspartnere hadde i forkant jobbet i samspill for å utvikle og optimalisere prosjektplan for det nye renseanlegget.

- Det har vært en spennende og lærerik prosess så langt og vi gleder oss stort til å sette i gang med selve byggingen av anlegget. Dette er et viktig anlegg for å kunne ha den befolkningsutviklingen vi ønsker i kommunen, sier Kim Karlsen, tjenesteleder for Vann og avløp i Øvre Eiker Kommune.

- Det har vært en meget konstruktiv og god samspillsfase siden sist vinter, som har resultert i et optimalisert prosjektforslag som vil møte kommunens behov for fremtiden. Renseanlegg er komplekse konstruksjoner som krever solid kompetanse og erfaring for å få til et godt sluttprodukt, sier avdelingsleder NCC Building Viken Vest Bjørn Kristian Hole.  

Moderne og publikumsfokuserte løsninger
Det nye renseanlegget blir et moderne anlegg, og får etter ferdigstillelse fordoblet sin kapasitet. Det er planlagt plass-støpte lukkede tanker og bassenger, med tilhørende punktavsug og luktreduksjonsanlegg, som sikrer et godt inneklima i bygningen.

Renseanlegget vil inneholde et display inn til selve renseprosessen som gir innsyn i anlegget for de som ferdes langs nærliggende turstier. De planlagte oppgraderingene vil tilrettelegge for opplæring for både voksne og barn i renseprosessen.

Høye miljøambisjoner
Prosjektet skal gjennomføres som fossilfri byggeplass. Det skal installeres varmepumpe som gjenvinner varme fra renset avløpsvann, samt solcellepaneler på tak og fasader mot sør. Prosjektet skal også legge frem et klimaregnskap.

Hokksund renseanlegg vil ved ferdigstillelse ha en utvidet renseprosess som omfatter nitrogenrensing og en skjerpelse av fosforfjerning til 95%. Oppgraderingen av renseanlegget vil gi positive effekter for Drammenselven, og bidrar med de høye rensekravene også til en renere Oslofjord.

Les også NCC bygger Gardemoen Renseanlegg

Illustrasjon: NUNO arkitektur 

Bjørn Kristian Hole

Distriktsleder Viken vest, Østlandet, NCC Building Nordics

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group