Follobanen, Loenga-Ekebergåsen og Ekebergfjellet

NCC fikk høsten 2018 fått i oppdrag fra Bane NOR på betongarbeider på strekningen Loenga – Ekebergåsen. Høsten 2020 fikk NCC også oppdrag på betong- og tunnelarbeider i Ekebergfjellet. Begge prosjekter som del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo S og Ski.

Hoveddelen i Loenga-Ekebergåsen-entreprisen har bestått av 18 000 kubikkmeter med betongarbeider i ferdig utgravd byggegrop og utsprengt tunnel.

Videre har det blitt bygget en betydelig mengde føringsveier i og utenfor kulverttverrsnittet, samt to tekniske bygg og en gangbar teknisk kulvert på Loenga.

Entreprisen for bygging av portaler i rømningstuneller i Ekebergfjellet i Oslo omfatter blant annet oppføring av betongvegger, etablering av betongsluse i tunnelmunning, dryppsikring, samt avretting og asfaltering av rømningsveger. Videre skal det leveres og fylles opp ca 3000 kubikkmeter masse, etableres gjerder, porter, rømningstrapp fra spor samt kum for brannvann i dagsone.

Follobaneprosjektet er innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo og er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid.

11.12.2022 åpnet Follobanen for trafikk fra nye Ski stasjon til Oslo S.

 

Anleggsprosjekt med svært høye krav til planlegging og logistikk