Follobanen, Loenga-Ekebergåsen

NCC har høsten 2018 fått i oppdrag fra Bane NOR på betongarbeider på strekningen Loenga – Ekebergåsen, som er en del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo S og Ski. Arbeidene på kontrakten skal være ferdigstilt høsten 2019.

Hoveddelen i denne entreprisen, kalt Loenga-Ekebergåsen, består av 18 000 kubikkmeter med betongarbeider i ferdig utgravd byggegrop og utsprengt tunnel.

Videre skal det bygges en betydelig mengde føringsveier i og utenfor kulverttverrsnittet, samt bygges to tekniske bygg og en gangbar teknisk kulvert på Loenga.

Arbeidene på kontrakten skal være ferdigstilt høsten 2019. Follobaneprosjektet er innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo og er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Det nye dobbeltsporet skal etter planen være ferdig i slutten av 2021.

 

Anleggsprosjekt med svært høye krav til planlegging og logistikk

Renate Berget_lowres
Renate Berget

Head of Civil East NO, NCC Infrastructure