Jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Gardermobanen Venjar-Eidsvoll, Viken

NCC fikk i 2018 oppdrag fra Bane NOR med å bygge dobbeltspor jernbane på strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon i Viken. Det nye dobbeltsporet ble tatt i bruk høsten 2022. Prosjektet er kåret til Årets Anlegg 2023.

Byggestart for jernbaneprosjektet var mot slutten av 2018, etter at kontrakt ble signert i september samme år. Prosjektet ble utført i en hovedentreprise med en kontraktsum på 1,625 milliarder kroner eks. mva.

Strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord er ni kilometer, og omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon.

Årets Anlegg 2023

Under Byggedagene i 2024 ble jernbaneprosjektet kåret til Årets Anlegg 2023. 

Å vinne den prestisjetunge prisen vurderes som en stor anerkjennelse og honnør blant annet til alle involverte i prosjekt dobbeltspor Venjar-Langset/Parsell Venjar-Eidsvoll.

Ifølge juryen har prosjektet utmerket seg på flere måter, og at «Oppskriften handler typisk nok om god planlegging, riktig kompetanse og godt samhandlingsklima». 

Omfattende arbeider

Nord for Eidsvoll stasjon har det blitt bygget rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor. Det er også bygget en løsmassetunnel på 380 meter, flere jernbanebruer og kulverter og jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Totalt er det flyttet over en million kubikkmeter masser på anlegget.

Anleggsarbeidene er gjennomført tett på eksisterende jernbanespor i drift, og Eidsvoll stasjon har også vært i drift gjennom hele byggeperioden.

Avbøtende miljøtiltak

NCCs datterselskap Carl C Fon har gjennomført forberedende arbeider og gjennomført avbøtende tiltak for lokal natur og miljø for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet, i en egen entreprise for Bane NOR. I dette prosjektet er blant annet 450 000 kvadratmeter matjord lagt «på lager» under anleggsperioden.

Hvordan finne samarbeidsmetoder i prosjekter for å unngå å havne i retten etterpå?

Venjar-Eidsvoll jernbaneprosjekt på skinner