Jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Gardermobanen Venjar-Eidsvoll, Viken

NCC fikk i 2018 oppdrag fra Bane NOR med å bygge dobbeltspor jernbane på strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon i Viken. Det nye dobbeltsporet ble tatt i bruk høsten 2022.

Byggestart for jernbaneprosjektet var mot slutten av 2018, etter at kontrakt ble signert i september samme år. Prosjektet utføres i en hovedentreprise og kontraktsummen er på 1,625 milliarder kroner eks. mva.

Strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord er ni kilometer, og omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon.

Omfattende arbeider

Nord for Eidsvoll stasjon blir det bygget rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor. Det blir også bygget en løsmassetunnel på 380 meter, flere jernbanebruer og kulverter og jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Totalt flyttes det over en million kubikkmeter masser på anlegget.

Anleggsarbeidene skjer tett på eksisterende jernbanespor i drift, og Eidsvoll stasjon er også i drift gjennom hele byggeperioden.

Avbøtende miljøtiltak

NCCs datterselskap Carl C Fon har gjennomført forberedende arbeider og gjennomført avbøtende tiltak for lokal natur og miljø for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet, i en egen entreprise for Bane NOR. I dette prosjektet er blant annet 450 000 kvadratmeter matjord lagt «på lager» under anleggsperioden.

Hvordan finne samarbeidsmetoder i prosjekter for å unngå å havne i retten etterpå?

Venjar-Eidsvoll jernbaneprosjekt på skinner

Renate Berget

Leder Civil East NO, NCC Infrastructure

Med drone over dobbeltsporbyggingen