Gardermobanen Venjar-Eidsvoll, Akershus

NCC fikk i 2018 oppdrag fra Bane NOR med å bygge dobbeltspor jernbane på strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon i Akershus. Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2022 og kontraktarbeidene skal være fullført sommeren 2023.

Byggestart for jernbaneprosjektet er mot slutten av 2018, etter at kontrakt ble signert i september samme år. Prosjektet utføres i en hovedentreprise og kontraktsummen er på 1,625 milliarder kroner eks. mva.

Strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord er ni kilometer, og omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon.

Omfattende arbeider

Nord for Eidsvoll stasjon skal det bygges rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor. Det skal også bygges en løsmassetunnel på 380 meter, flere jernbanebruer og kulverter og jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon. Totalt skal det flyttes over en million kubikkmeter masser på anlegget.

Anleggsarbeidene vil skje tett på eksisterende jernbanespor i drift, og Eidsvoll stasjon er også i drift gjennom hele byggeperioden.

Avbøtende miljøtiltak

NCCs datterselskap Carl C Fon har gjennomført forberedende arbeider og gjennomført avbøtende tiltak for lokal natur og miljø for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet, i en egen entreprise for Bane NOR. I dette prosjektet er blant annet 450 000 kvadratmeter matjord lagt «på lager» under anleggsperioden.

Renate Berget_lowres
Renate Berget

Head of Civil East NO, NCC Infrastructure