NCC SnowClean

NCCs snøsmelteranlegg kan løse utfordringene for kommuner, offentlige veiholdere og andre som ikke har alternativer til dagens miljøbelastende deponering av snø.

NCC har utviklet et snøsmelteranlegg som løser deponiproblemene for kystbyer på en effektiv og miljøvennlig måte. Anlegget smelter snøen ved hjelp av energi som hentes ut av plusstemperatur i sjøvann. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for alle forurensninger som faste partikler, oljerester og tungmetaller. I tillegg kan anlegget gi en betydelig reduksjon av transportbehovet, som behøves ved deponering.

Renset smeltevann

NCC og Oslo kommune har inngått en avtale som innebærer at NCC skal motta all snø som kjøres bort fra gater og veier i Oslo. Snøen fraktes til NCCs snøsmelteanlegg, hvor den renses og smeltes. Det rensede smeltevannet vil bli ført ut i Oslofjorden.

Renser og smelter snø med sjøvann

Hans Kevin
Hans Kevin

Prosjektleder, NCC Infrastructure