Drift og vedlikehold av veinettet

NCC tilbyr en rekke produkter og tjenester knyttet til drift og vedlikehold av veinettet - døgnet rundt, året rundt.

Ditt behov som kunde styrer valget av samarbeidsformer for løpende service.

Vi er på plass døgnet rundt, året rundt - og tilbyr blant annet:

  • Skilting, midlertidig skilting og omregulering av veier
  • Brøyting og snørydding av veier og eiendommer
  • Feiing og rengjøring av veier, fortau, sykkelstier, parkeringsplasser
  • Vedlikehold av grøntarealer
  • Vask av skilt, tunneler og andre installasjoner langs veien
  • Oppsetting av brøytestikk langs veien
  • Asfaltlapping
  • Mindre veirelaterte anleggsjobber.

Dette er NCC Road Services Norge

Gir verdifulle miljø- og kostnadsgevinster

For redusert fart under veiarbeider