NCC SnowClean

NCCs snøsmelteranlegg SnowClean kan løse utfordringene for kommuner, offentlige veiholdere og andre som ikke har alternativer til dagens miljøbelastende deponering av snø.

NCC SnowClean - smelter og renser snøen