NCC seiler til milliardprosjektet på Færøyene

Første lasteskip med flere hundre tonn tunnelmaskiner og materiell seilte 26. januar 2017 til Eysturoyar- og Sandoyartunnel-prosjektet på Færøyene. Opp til tre lasteskip skal i løpet av de neste månedene frakte utstyr til øygruppen.

Tunnelprosjektet på Færøyene har en samlet verdi på 2,5 milliarder kroner og vil bestå av to undersjøiske tunneler på henholdsvis 11,2 og 10,5 kilometer.

- Det er mange tunge maskiner og annet materiell som er involvert i slike store tunnelprosjekter. Her skal flere hundre tonn fraktes fra våre maskinlagre, kjøres eller løftes om bord på lasteskipet og samtidig sikres så overfarten til destinasjonen. Med det gode samarbeidet vi har hatt her med alle involverte i flyttingen, så har dette gått smertefritt, sier Rune Vik, materialleder på Maskin & Materiell i NCC.

Totalt ble det lastet cirka 700 tonn materiell på det færøyske lasteskipet M/V Eystnes i Drammen Havn. Lasteskipet seiler i retning Færøyene i løpet av de neste dagene for deretter å bli lastet med 28 boligbrakker på 200 tonn i Skien.

Den største infrastruktursatsningen på Færøyene noensinne

Tunellene skal binde sammen øyene Stromoy og Eysturoy samt Stromoy og Sandoy til resten av veinettet på øygruppen. Et statlig selskap ble opprettet for å styre prosjektet. Satsningen blir finansiert med 400 millioner danske kroner fra Lagtinget på Færøyene. Resten av kostnaden blir finansiert via utenlandske investorer.

NCC konstruerer Eysturoytunnelen først, deretter vil boringen på Sandoyartunnelen starte når Eysteroytunnelen står ferdig. Formålet med tunnelene er å forbedre mobiliteten til de lokale innbyggerne, bedriftene og de offentlige instansene. Flere tusen mennesker får redusert sin reisetid med opp til 1,5 time som vil styrke næringslivet og samfunnet som helhet. Over halvparten av innbyggerne på Færøyene kommer til å bo i et område med en nær ubetydelig reiselengde, som følge av tunnelene. Offentlige tjenester vil blant annet bli tilgjengelig der hvor de tidligere ikke har vært tilgjengelige.

NCC har solid erfaring med å bygge tunneler på Færøyene. NCC bygget på begynnelsen av 2000-tallet Vagatunnilin och Nordoyatunnilin. Flere av nøkkelpersonene som skal arbeide i prosjektet var også med å bygge de to foregående tunnelene.

Lasteskip til Færøyene