NCC i gang med undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Arbeidet med den 11 km lange Eysturoytunnelen går etter plan, og i disse dager er NCC i gang med drivingen av den undersjøiske rundkjøringen på Eysturoy-siden. Rundt 50 salver skal fyres av før den er klar utpå nyåret.

– Vi har drevet cirka 3100 meter tunnel av totalt 11300 meter, eller 270 000 kubikk av totalt 1 050 000 kubikk fjell. Prosjektet går så langt etter oppsatt plan, forteller anleggsleder Øyvind Moen i NCC.

For rundt ett år siden startet NCC arbeidet med den første undersjøiske tunnelen som vil koble Skálafjørður og Tórshavn sammen og etter planen skal stå ferdig i 2020. Prosjektet omfatter bygging av ytterligere en tunnel – Sandoyartunnelen på 10,5 km – som planlegges ferdig i 2023.

Har innført tiltak
Hittil er det sprengt 1454 meter på tunnelstuffene i Hvitanes og 1605 meter i Strendur, og stuffene er nå henholdsvis -51,3 og -71,7 m dype. På sitt dypeste blir tunnelen

-187 meter under havet og blir dermed den dypeste på Færøyene når den står ferdig.

Sist uke begynte NCC å sprenge for rundkjøringen på Eysturoy-siden.

– Det som gjør denne tunnelen spesiell er jo rundkjøringen. Det er gjennomført svært få lignende tilfeller i Norge. Mengden fjell som skal ut er cirka 12 000 faste kubikkmeter. Det store spennet i rundkjøringen representerer en utfordring, som løses med tung sikring tidligst mulig, sier Moen.

Høyere krav til sikringsmateriell
At dette dreier seg om en undersjøisk tunnel gjør også prosjektet litt spesielt, ifølge Moen.

– Som for alle andre undersjøiske tunneler er mengden innlekkasje potensielt sett uendelig, men i praksis så betyr ikke det så mye for oss. Det er innført noe høyere kvalitetskrav til sikringsmateriell, blant annet ekstra korrosjonsbeskyttelse på bolter og økt bestandighet på betong. Ellers er dette en forholdsvis lang tunnel på synk, som fører til utfordringer med transporter, ventilasjon og vann inn og ut. Men det løser vi, sier anleggslederen.

Erfaring og spisskompetanse
NCC har solid erfaring med å bygge tunneler på Færøyene. På begynnelsen av 2000-tallet bygget NCC Vagatunnilin och Nordoyatunnilin. Flere av nøkkelpersonene som arbeider i prosjektet nå, var også med å bygge en eller begge av de to foregående tunnelene.

– Bergarten på Færøyene er også litt spesielt, i og med at det er basalt og da

vulkansk opprinnelse, hvilket er noe ukjent for oss i Norge. Men i og med at vi har drevet to tunneler her oppe tidligere, så har vi erfaring med bergarten, forteller anleggsleder Moen.

Dimensjonene på Eysturoy-prosjektet er betydelige. Innen første tunnel står ferdig skal det kjøres ut rundt 55 000 lastebiler med masse på Hvitanes-stuffen. På Strendur-siden skal det kjøres ut cirka 22 000 tipp trucker-lass.

De to tunnelene vil forkorte reiseavtander og føre til økt mobilitet for både personer, bedrifter og offentlig forvaltning på Færøyene.

Les mer om prosjektet på ncc.no

Følg fremgangen i tunnel-arbeidet


MEDIEKONTAKT: 
 

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver i NCC
e:
Robin.Stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.