Haukåsen barnehage

Norges første BREEAM-sertifiserte barnehage.

Den nye barnehagen er en barnehage med to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Dette betyr at barna tilbringer store deler av dagen og året utendørs, enten i nærområdet eller på tur. Selve bygget oppfølger kriteriene til TREBYEN Trondheim.

Haukåsen Barnehage har treverk som hovedmateriale innvendig og utvendig. Innvendige bærevegger, dekker og takkonstruksjon består av massivtre.

Norges første Breeam-nor-sertifiserte undervisningbygg

BREEAM-NOR er et internasjonalt miljøklassifiseringssystem tilpasset for norske forhold. Haukåsen barnehage ble det første undervisningsbygget i landet som har blitt klassifisert etter denne standarden. Bygget ble sertifisert med betegnelsen «Very good». BREEAM tar hensyn til en rekke faktorer som er viktige for miljøet. Materialer, varmekilde, energiforbruk og konstruksjon er alle aspekter ved bygget som vurderes. Andre ting som det legges vekt på i BREEAM er et godt inneklima og rette lysforhold for brukerne.

Barnehagen har gjort flere tiltak for å redusere energibruken, blant annet energibrønner og varmepumper, de bruker solfangeranlegg som gir tilskudd til oppvarming av forbruksvann og motoriserte solavskjerming med lux- og vindfølere.

Det generelle kravet for energibruk i barnehager er 140 Kwh/m2, og Haukåsen barnehage har et bruk på 65,3 Kwh/m2. Dette klassifiserer til energimerket A. Haukåsen barnehage følger også passivhus-standarden.

Illustrasjon: PIR2

Fakta

 • Prosjekt: Norges første BREEAM-sertifiserte barnehage
 • Byggetid: 2012 - August 2013
 • Kunde: Trondheim kommune
 • Entrepriseform: 
  Totalentreprise
 • Kontrakt: 26,5 millioner kroner
 • Arkitekt: PIR2

Miljøfakta

 • BREEAM-sertifisert Very Good
 • Energimerke A
 • Passivhus
 • Bruk av massivtre
Lars Petter Gamlem
Lars Petter Gamlem

Distriktssjef Trondheim, NCC Building