Haukåsen barnehage

Haukåsen barnehage er ikke bare Norges første BREEAM-sertifiserte barnehage. Den har også treverk som hovedmateriale innvendig og utvendig, og innvendige bærevegger, dekker og takkonstruksjon består av massivtre.

Barnehagebygget har treverk som hovedmateriale, og innvendige bærevegger og dekker består av massivtre. Plater og panel i vegger og tak har forskjellig utforming og tekstur, noe som skaper kontraster og liv i lokalene.

Barnehagen har en tydelig miljøprofil også med tanke på varmekilder og energiforbruk. Den er oppvarmet med energibrønner og med termiske solfangere som bidrag til varmtvannsberedning. Bygget kan i tillegg til BREEAM-sertifisering skilte med passivhusstandard, energimerke A.

Haukåsen barnehage har to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Dette betyr at barna tilbringer store deler av dagen og året utendørs, enten i nærområdet eller på tur. Selve bygget oppfølger kriteriene til TREBYEN Trondheim.

Første BREEAM-sertifiserte barnehage

BREEAM-NOR er et internasjonalt miljøklassifiseringssystem tilpasset for norske forhold. Haukåsen barnehage ble det første undervisningsbygget i landet som har blitt klassifisert etter denne standarden. Bygget ble sertifisert med betegnelsen «Very good».

BREEAM tar hensyn til en rekke faktorer som er viktige for miljøet. Materialer, varmekilde, energiforbruk og konstruksjon er alle aspekter ved bygget som vurderes. Andre ting som det legges vekt på i BREEAM er et godt inneklima og rette lysforhold for brukerne.

Barnehagen har gjort flere tiltak for å redusere energibruken, blant annet energibrønner og varmepumper, de bruker solfangeranlegg som gir tilskudd til oppvarming av forbruksvann og motoriserte solavskjerming med lux- og vindfølere.

Det generelle kravet for energibruk i barnehager er 140 Kwh/m2, og Haukåsen barnehage har et bruk på 65,3 Kwh/m2. Dette klassifiserer til energimerket A. Haukåsen barnehage følger også passivhus-standarden.

Illustrasjon: M. Herzog/visualis-images.com

Lars Petter Gamlem
Lars Petter Gamlem

Distriktsleder Trondheim, NCC Building Norge, NCC Building Nordics