(F.V) NCCs prosjektleder Geir Kildemo, divisjonssjef Per Jonsson i NCC Infrastructure og prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR under prisutdelingen.

Glade og stolte over å vinne Årets Anlegg 2023-prisen

Å vinne den prestisjetunge prisen Årets Anlegg 2023 vurderes som en stor anerkjennelse og honnør blant annet til alle involverte i prosjekt dobbeltspor Venjar-Langset/Parsell Venjar-Eidsvoll.

Flere hundre anleggsprosjekter er gått gjennom av årets jury, som blant annet begrunner tildelingen med at prosjektet - sammen med den andre vinnerparsellen Eidsvoll-Langset - har «levert både på tid, kvalitet og kostnad og betydelig under budsjett».

 Alle vi i NCC er svært stolte og glade over å vinne denne prestisjetunge prisen, som henger svært høyt i bransjen. En stor gratulasjon til alle som har vært med i et fremragende gjennomført prosjekt, sier en svært fornøyd divisjonssjef Per Jonsson i NCC Infrastructure.

Jernbaneprosjektet som blant annet ble ferdigstilt før tiden, godt innenfor budsjett og uten alvorlige ulykker, har fått rosende omtaler i anleggsbransjen helt siden det ble overlevert til byggherre Bane NOR i nov 2022.

Utmerket seg på flere måter

Ifølge juryen har prosjektet utmerket seg på flere måter, og at «Oppskriften handler typisk nok om god planlegging, riktig kompetanse og godt samhandlingsklima». 

NCCs prosjektleder Geir Kildemo, mener prisen er en stor anerkjennelse til alle deltakere i prosjektet.

– Det er helt fantastisk å kunne motta denne prisen for et prosjekt som har vært så godt gjennomført fra alle involverte. En stor takk, for dette er en betydelig anerkjennelse til alle i NCC, Bane NOR og alle UE-er som har vært med i et fremragende, samstemt og vel gjennomført prosjekt. Ekstra gledelig er det også at NCCs prosjekt ble gjennomført  helt uten fraværsskader, sier prosjektleder Geir Kildemo for jernbaneprosjektet Venjar-Eidsvoll.

Understreket anerkjennelsen

Bane NORs prosjektsjef Andrew Croucher som tok imot prisen under utdelingen 13.mars i Oslo, takket alle og understreket også den anerkjennelse prisen representerer.

– Denne prisen henger svært høyt i bransjen, og for å bli nominert må et prosjekt kunne vise til fremragende resultater på en rekke områder. Når vi stikker av med seieren, er dette en stor anerkjennelse av den innsatsen som er nedlagt fra start til mål på Venjar-Langset, sier Andrew Croucher.

Godt samarbeid mellom de involverte

I sin vurdering for begge vinnerparsellene trekker juryen videre blant annet frem et godt samarbeid mellom de involverte for å finne de beste løsningene, en bred samhandlingsprosess med mange involverte og aktivt samarbeid for å unngå konflikter, god kompetanse på alle sider av bordet, vilje og evne til å bidra med opplæring både av lærlinger og studenter ved universitetet - samt at prosjektet inneholder et komplisert bruprosjekt med utfordrende fundamentering. Totalt er dyrkbare arealer økt med inntil 100 dekar i prosjektet.

Prisene «Årets anlegg», «Årets bygg» og «Årets trebyggeri» deles ut i et samarbeid mellom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Byggenæringens landsforening og fagbladet Byggeindustrien.  De to andre prosjektene som var nominert til Årets anlegg, var Nydalsbrua og NCC-prosjektet Granåsen idrettspark, som begge ligger i Trondheim.

Venjar - Eidsvoll

Jernbaneprosjekt på skinner