Bybanen D14 Mindemyren, Bergen

NCC har inngått avtale med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av entreprisen D14 Mindemyren. Kontrakten har en verdi på MNOK 800, og blir det ellevte prosjektet NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging.

Prosjektet D 14 Mindemyren går fra Kronstad i nord til Kristianborg i syd, og er totalt 1.500 meter.

Arbeidet vil blant annet bestå av  omlegging av eksisterende infrastruktur, etablering av ny infrastruktur, midlertidig trafikkavvikling, betongarbeider i forbindelse med bro, tunnelportal og vannkanal samt etablering av banetrasé, veier og gang- og sykkelveier. 

Som en del av Grønnere Bybaneutbygging har NCC gitt tilbud om CEEQUAL sertifisering av prosjektet, og ambisjonen er sertifisering på nivå «very good».

Arbeidene vil starte opp i oktober 2019 og med ferdigstillelse våren 2022.

NCC er en sentral entreprenør under utbyggingen av sporveien Bybanen i Bergen, og dette blir det ellevte prosjektet NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging siden 2008.

NCC bygger også Bybanen i bydelen Fyllngsdalen.
Les mer om prosjekt D16 Fyllingsdalen. 

NCC - en sentral entreprenør for Bybanen i Bergen

Vi bygger Bybanen i Bergen

Steffen Dale

Leder Civil West NO, NCC