Bybanen D16 Fyllingsdalen, Bergen

NCC fikk i 2019 oppdraget med å bygge entreprisen «D16 Fyllingsdalen» som er en del av bybaneprosjektet i Bergen. Prosjektet er den tiende entreprisekontrakten NCC har med Bybanen Utbygging.

Entreprisen D16 omfatter i hovedsak grunn- og betongarbeider og bygging av banen forbi Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen. Det skal også bygges nytt veganlegg, omlegging av VA, kabler, opparbeidelse av landskapstilpasninger og ny holdeplass. Entreprisen omfatter også bygging av tre inn/utkjøringskulverter.  

Arbeidene startet opp like over påske 2019 og pågå frem til sommeren 2021. I første omgang skal det utføres rigging og endel grunnarbeider. Betongarbeidene vil starte opp høsten 2019. Kontrakten vil gi arbeid til rundt 40 NCC ansatte samt UE.

NCC er en sentral entreprenør under utbyggingen av sporveien Bybanen i Bergen, og har gjennom ti kontrakter gjennomført arbeider for Bybanen på til sammen MNOK 1800.

NCC bygger også Bybanen i bydelen Mindemyren.
Les mer om prosjekt D14 Mindemyren.