NCC Building Nordics

NCC Building Nordics bygger bærekraftige boliger og kontorer for både offentlige og private kunder i Norge, Danmark og Finland.

Byggevirksomheten gjennomføres i hele Norden via to forretningsområder. NCC Building Sweden opererer i det svenske markedet og NCC Building Nordics betjener det norske, danske og finske markedene.

NCC Building Nordics utvikler og bygger primært boliger og kontorer, men også offentlige bygg som skoler, sykehus og idrettshaller, og næringsbygg som butikker og varehus.

Rehabilitering av boliger og kontorer er et stadig viktigere markedssegment. Bygninger fra 1960- og 70-tallet har store rehabiliteringsbehov og NCC har ambisjoner om å være en stor aktør i dette markedet.

Med et høyt kompetansenivå innen bærekraft, digitalisering og kundefokuserte samspills- og samarbeidsmetoder utvikler NCC Building Nordics prosjektene sammen med kunden i en tidlig fase.

Nygård_lowres
Roger Nygård

Head of Building Norway, NCC Building Norge, NCC Building Nordics