NCC Building Nordics

NCC Building Nordics bygger bærekraftige boliger og kontorer for både offentlige og private kunder i Norge, Danmark og Finland.

Byggevirksomheten gjennomføres i hele Norden via to forretningsområder. NCC Building Sweden opererer i det svenske markedet og NCC Building Nordics betjener det norske, danske og finske markedene.

NCC Building Nordics utvikler og bygger primært boliger og kontorer, men også offentlige bygg som skoler, sykehus og idrettshaller, og næringsbygg som butikker og varehus.

Rehabilitering av boliger og kontorer er et stadig viktigere markedssegment. Bygninger fra 1960- og 70-tallet har store rehabiliteringsbehov og NCC har ambisjoner om å være en stor aktør i dette markedet.

Med et høyt kompetansenivå innen bærekraft, digitalisering og kundefokuserte samspills- og samarbeidsmetoder utvikler NCC Building Nordics prosjektene sammen med kunden i en tidlig fase.

risenga_ungdomsskole
Risenga ungdomskole, Asker

Asker kommune inngikk onsdag 9. mai kontrakt med NCC Building og NSW Arkitektur om utvikling og bygging av kommunens nye ungdoms- og kulturskole på Risenga. NCC og NSW Arkitektur vant kontrakten i sterk konkurranse med fire andre team.

Risenga ungdomsskole bygges fossilfritt og er NCC Building sitt første fossilfrie byggeprosjekt. Fossilfrie byggeplasser innebærer at byggeplassen bruker energikilder som ikke gir utslipp av CO2. Anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av bygget i form av utslippsfri byggestrøm.

Les mer
roykenbadet-inne
Røykenbadet, Røyken

Den nye og moderne svømmehallen består av tre etasjer med en fasade kledd i Røyken-granitt. Bygget har et totalt areal på omtrent 8350 kvadratmeter og har en verdi på 232 millioner kroner.

Ved siden av selve svømmehallen og garderober med tekniske rom og andre driftsrelaterte arealer rommer bygget helsedel med bredt tilbud til kommunen sine innbyggere(tannlege, legekontor, naprapat, fysioterapeut, frisør). I 3. etg. er det eget treningssenter, klatre- og buldre rom over hele tre plan og kiosk/kaffe i inngangspartiet. Med andre ord er bygget et konsept bygg hvor de ulike delene i bygget er avhengig og drar nytte av hverandre og som gjør at man håper at bygget vil i lang tid tjene Røyken, Hurums og omkringliggende kommuner. Helse og velvære har lenge vært Røykenbadets slagord. I programmet lå blant annet energivennlige løsninger, automatisk vannrenseanlegg, bestandige materialer og svømmeanlegg for alle aldersgrupper.

Les mer
Nygård_lowres
Roger Nygård

Head of Building Norway, NCC Building Norge, NCC Building Nordics