Overleverte nytt badeanlegg til Bærum kommune

NCCs bygging av Rud svømmehall i Bærum er i disse dager ferdigstilt, og fredag ble det moderne og klimaeffektive badeanlegget overlevert Bærum kommune.

Rud svmmehall har blant annet et 50 x 25 meters treningsbasseng med fullverdig olympisk strrelse

Det 6800 kvadratmeter store anlegget står ferdig bygget innendørs, testperioden på avanserte tekniske installasjoner i bygget er gjennomført, og NCCs prosjektleder Ståle Ottestad og hans team er svært fornøyde med prosjekt og resultat. Dette har alle involverte grunn til å være stolte av, sier han.

– Det har vært god innsats og høyt trykk i på byggingen hele veien, som har bidratt til at vi har kunnet innfri kommunen og NCCs målsetning om å levere prosjektet til avtalt tid. Vi har også unngått alvorlige HMS-avvik og oppnådd god kvalitet, samtidig som vi har håndtert korona-utfordringer underveis, så en stor takk til alle involverte, sier Ottestad.

Prosjektansvarlig Ole Grønningsæter i Bærum kommune sier det er blitt et fantastisk badeanlegg, helt i tråd med kommunens mål.

 Badeanlegg er krevende byggprosjekter som fordrer høye kvalitetsnivå, blant annet for inneklima. Kommunen satte konkrete krav til gjennomføring og utformingen av prosjektet, og vi konstaterer at våre mål om fremdrift, kvalitet og økonomi er oppnådd hele veien. Vi får også et miljøtilpasset bygg med et lavt energinivå. Et bra team fra alle involverte har jobbet godt og skadefritt sammen både i forprosjekt og byggfase, sier Grønningsæter.

Prosjektet går nå inn i prøvedriftsfase, og utover våren gjøres siste rest av utomhusarbeider, før svømmeanlegget åpner for publikum 20.august.

Basert på NCC Badhus-konsept
Den nye svømmehallen som er basert på NCC Badhus-konsept har blant annet to bassenger, et 50 x 25 meters treningsbasseng med fullverdig olympisk størrelse og et opplæringsbasseng på 12,5 x 9,5 meter meter, begge med hev- og senkmuligheter for en rekke ulike aktiviteter. I tillegg har 50 metersbassenget en brygge som deler av halve bassenget (i heve og senke del) for å lette oppgavene til de som skal undervise svømmeopplæring.

Det ferdige svømmeanlegget framstår som et av Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg, med de mest avanserte tekniske løsninger på plass. Bygget har fått energimerke A (Passivhus) og prosjektet har også oppnådd sertifisering Breeam Very Good for design stage, forteller prosjektleder Ottestad.

 Dette viser at vi er på god vei til å oppnå prosjektets målsetting om å sertifisere bygget som landets første bygde Breeam godkjente svømmehall, sier han.

Kvalitet hele veien
Leder for NCC Building Norge Roger Nygård, er mektig imponert, ikke minst over kompleksiteten i prosjekter som dette.

– Dette er et åpenbart eksempel på vår gode håndtering av sammensatte prosjekter med svært høye prosess- og bygningstekniske krav, og der alt skal fungere sammen. Dette blir en av flere gode referanser for vårt konsept Badhus Norge, sier leder for NCC Building Norge Roger Nygård.

– Et fantastisk anlegg der det er vektlagt kvalitet hele veien, sier Gunnar Ulvestad som er konseptansvarlig for NCC Badhus Norge mener NCC.
– Svømmeanlegget er basert på NCC Badhus´ opparbeidede kompetanse og erfaring fra utvikling og oppføring av tidligere badeanlegg i Norge og Sverige. Det kjennetegnes blant annet av gode og gjennomprøvde detaljer som vi vet fungerer, og som gir et anlegg som også blir godt å drifte for kunden samt flott å benytte som svømmer og bruker, sier Ulvestad.

Svømmeanlegget er «designer & built» - utviklet og utarbeidet i samarbeid med Nuno Arkitektur AS og Bærum kommune. Kontraktsummen er på 315 NMOK eks. mva.

Les mer og se film om prosjektet Rud svømmehall

 

For ytterligere informasjon, kontakt

Ståle Ottestad, Prosjektleder i NCC
T: +47 918 25 457, e: Stale.Ottestad@ncc.no@ncc.no

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC 
T: +47 952 90 219, e: Robin.Stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2019 omsatte NCC for ca NOK 54 mrd og hadde 15.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.