NCC oppgraderer dammer i Bergen og Bremanger

NCC har inngått to kontrakter for oppgraderingsarbeider ved dammer i henholdsvis Bergen samt Bremanger i Sogn og Fjordane. Kontraktene har en samlet verdi på rundt 42 MNOK.

Arbeidene i Bergen omfatter fornying og rehabilitering av fire demninger i tilknytning til Storavatnet i Fyllingsdalen, og medfølgende vannhåndtering i byggetiden. Ved dam Hjelmevatn i Bremanger skal NCC blant annet bygge ny tappetunnel i fjellet samt utføre stabiliserende tiltak på dammen i form av nye fjellbolter.

– Dette er to spennende anleggsjobber som vi er godt fornøyd med å ha vunnet. Og det er kjekt å kunne starte opp med to vidt forskjellige dam-jobber på kort tid, sier avdelingssjef Steffen Dale i NCC i Bergen.

Ved dammer Storavatnet i Fyllingsdalen skal NCC rehabilitere fire demninger rundt vannet til dagens krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det skal rehabiliteres blant annet med spunt- og betong, løsmasser og etablering av nytt skråningsvern.  

– Storavatnet ligger i et tett befolket området, og er et populært turområde. Dette skal vi hensynta når vi skal i gang med arbeidet, sier anleggsleder Markus Eira Andersen i NCC.

Helikoptertransport til anleggsområde
Anleggsområdet ved Hjelmevatnet i Bremanger ligger rundt 500 meter over havet, og er vegløst slik at all transport til og fra anlegget gjøres med helikopter.

– Helikopterturen til anleggsområdet tar cirka tre minutter. Vi bruker Super Puma helikopter til å frakte opp blant annet gravemaskin, borerigg og laster til tunnelarbeidene. Til persontransport, diesel, sprengstoff og annet lettere utstyr bruker vi et mindre helikopter, forteller prosjektleder Tor Årberg i NCC.

Arbeidet med ny tunnel skal i stor grad gjøres fra vannsiden av dammen, og vannmagasinet i Hjelmevatnet må derfor tappes ned før en går i gang med denne delen av jobben.

Arbeidene startet opp i mars i år og skal etter plan pågå fram til desember. Ved Storavatnet planlegger NCC oppstart i mai, og har som plan at konstruksjonsarbeidet skal være ferdig i 2023. Anleggsgartnerarbeid blir mest sannsynlig gjennomført våren 2024.

NCC har tidligere gjennomført en rekke bygg- og utbedringsarbeider ved norske dam- og kraftanlegg, blant annet ved Hogga dam, Telemark | NCC og ved Dam Svartavatn, Bergen | NCC.

Hjelmevatn-kontrakten ble ordreregistrert i første kvartal og Storavatnet i andre kvartal 2023, i forretningsområdet NCC Infrastructure.

For mer informasjon, kontakt:

Steffen Dale, avdelingssjef NCC Infrastructure Vest T: +47 938 97 460  E: Steffen.Dale@ncc.no
Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure T: +47 952 90 219  E: Robin.Stenersen@ncc.no

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure  T: +47 952 902 19  E: robin.stenersen@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.