NCCs prosjekt Drammen stasjon-Sundhaugen snart halvferdig

NCC er stolt over å kunngjøre at jernbaneprosjektet Drammen stasjon-Sundhaugen i høst vil oppnå en ferdiggrad på inntil femti prosent, og er nå i gang med den mest travle produksjonsfasen.

NCC utfører samtlige underbygningsarbeider på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, blant annet inkludert omfattende arbeid på og ved stasjonen, strandpromenade, gangtunnel og deler av ny bybru over sporområdet.

Deler av arbeidet krever full stans i togtrafikken for at det skal kunne jobbes sikkert. Under det siste togbruddet i sommer ble nærmere 50 000 arbeidstimer lagt ned i løpet av juli måned, og mer enn 700 ulike personer var involvert inkludert sideentreprenører.

– Etter at vi i sommer gjennomførte prosjektets største og mest kompliserte togbrudd er vi nå i gang med prosjektets fjerde hovedfase. I denne produksjonsfasen skal vi produsere for rundt en tredel av kontraktsverdien i løpet av 11 måneder, forteller prosjektleder Dan Roger Pedersen-Hemma i NCC.

Ifølge Pedersen-Hamma har prosjektet nå innfridd 35 av de totalt 68 delfristene i kontrakten.

Snart 500 000 timeverk
Siden jernbaneprosjektets oppstart høsten 2021 er det lagt ned nærmere 500 000 timeverk der blant annet to underganger for myke trafikanter Grønlandsundergangen og Ryddingangen er utført, det er bygget tre større tekniske bygg for jernbaneelektro og ferdigstilt en 300 meter lang overvannsledning gjennom trafikkert byområde med kryssing av jernbanespor samt en firefeltsvei.

Videre har det blitt utført tunge fundamenteringsarbeider som spunting for flere byggegroper og med nåler inntil 24 meter, stålkjernepeler for den nye bybrua ned til 85 meters dybde, sekantpeler og jetpeling langs jernbanekaia og stasjonsområdet samt omfattende kalk-sement stabilisering for planskilt kryssing av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.   

– Vi vil i høst oppnå en ferdiggrad på opp mot 50 prosent når vi nå er godt i gang med det som er prosjektets fjerde hovedfase, sier prosjektlederen.

Jernbaneprosjektet UDK03 skal etter plan ferdigstilles ved utgangen av 2025 og prosjektet har en ordreverdi på 1.900 MNOK som ble kommunisert i 2021

Prosjektet UDK03 inngår i Bane NORs Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og er en del av InterCity-satsingen. Det er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger.

Mer om prosjektet Drammen stasjon – Sundhaugen
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Dan Roger Pedersen-Hemma, Prosjektleder UDK03 Drammen Stasjon - Sundhaugen
T: +47 980 38 580  E: dan.roger.pedersen@ncc.no

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure
T: +47 952 90 219  E: Robin.Stenersen@ncc.no