NCC signerte kontrakt på 1,9 mrd med Bane NOR

NCC og Bane NOR har i dag signert kontrakt for underbygning av strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen. Prosjektet kjennetegnes av høy kompleksitet i forhold til planlegging, logistikk og koordinering av en rekke tekniske fag.

Kontrakten NCC har signert omfatter samtlige underbygningsarbeider på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, strandpromenade, gangtunnel og deler av ny bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger.

– Vi er godt fornøyde med å signere med norske entreprenører som vi i tillegg har hatt et godt forhold til tidligere og samhandlet bra med. Vi har også merket oss NCCs ambisjoner på miljøsiden, det samsvarer godt med Bane NORs bærekraftsmål, sier konserndirektør for utbygging i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum.

– Vi er svært godt fornøyde med å signere denne jernbanekontrakten med Bane NOR. Dette er et prosjekt bestående av flere fagdisipliner og passer derfor svært godt til vår kompetanse og vår evne til å gjennomføre komplekse infrastrukturprosjekter, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson.

Prosjektet UDK03 inngår i Bane NORs Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og er en del av InterCity-satsingen. Det er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. 

Kontrakten med Bane NOR er tildelt etter konkurranse med forhandlinger i forkant av endelig valgt entreprenør og gjennomføres som en hovedentreprise. Planlagt oppstart av arbeidene er månedsskiftet august/september 2021 med forventet ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Komplekst prosjekt
Prosjektet kjennetegnes ved at det er et svært komplekst prosjekt med arbeidsoperasjoner som skal utføres i kombinasjon med spor i drift, samordning av en rekke underentrepriser og omfattende arbeider i rekken av totalbrudd i den ordinære togtrafikken, som er definert i kontrakten.

-Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bane NOR. På våre to pågående jernbaneprosjekter jobber vi i bynære områder og med eksisterende togtrafikk tett på, og vi opplever et konstruktivt samarbeid med en profesjonell byggherre, sier Jonsson.

NCC har designet prosjektorganisasjonen og håndplukket personer for å oppfylle og levere på de omfattende kravene og knyttet til seg utvalgte og høyt kompetente samarbeidspartnere som vil jobbe integrert i NCCs prosjektorganisasjon.

NCC ønsker å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL, Construction Award, med ambisjon om nivå “Very Good”.

Ordren registreres i forretningsområdet NCC Infrastructure i andre kvartal 2021.

Illustrasjon: Bane NOR

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Per Jonsson, leder for divisjon NCC Infrastructure Norge t: +46703890360
Tor Heimdahl, media manager for NCC i Norge t: 951 30 693

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2020 omsatte NCC for ca NOK 55 mrd og hadde 14.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.