Illustrasjon: Bane NOR

UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen, Drammen

NCC har inngått avtale med Bane NOR for underbygning av strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen. Prosjektet kjennetegnes av høy kompleksitet i forhold til planlegging, logistikk og koordinering av en rekke tekniske fag. Arbeidet starter opp i september 2021 og skal ferdigstilles innen utgangen av 2025.

Oppdraget omfatter samtlige underbygningsarbeider på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, strandpromenade, gangtunnel og deler av ny bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger.

– Vi er godt fornøyde med å signere med norske entreprenører som vi i tillegg har hatt et godt forhold til tidligere og samhandlet bra med. Vi har også merket oss NCCs ambisjoner på miljøsiden, det samsvarer godt med Bane NORs bærekraftsmål, sa konserndirektør for utbygging i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum i forbindelse med signeringen.

– Vi er svært godt fornøyde med å signere denne jernbanekontrakten med Bane NOR. Dette er et prosjekt bestående av flere fagdisipliner og passer derfor svært godt til vår kompetanse og vår evne til å gjennomføre komplekse infrastrukturprosjekter, sa leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson.

Prosjektet UDK03 inngår i Bane NORs Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og er en del av InterCity-satsingen. Det er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. 

Kontrakten med Bane NOR er tildelt etter konkurranse med forhandlinger i forkant av endelig valgt entreprenør og gjennomføres som en hovedentreprise. Planlagt oppstart av arbeidene er månedsskiftet august/september 2021 med forventet ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Komplekst prosjekt

Prosjektet kjennetegnes ved at det er et svært komplekst prosjekt med arbeidsoperasjoner som skal utføres i kombinasjon med spor i drift, samordning av en rekke underentrepriser og omfattende arbeider i rekken av totalbrudd i den ordinære togtrafikken, som er definert i kontrakten.

CEEQUAL

NCC ønsker å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL, Construction Award, med ambisjon om nivå “Very Good”.

Renate Berget

Leder Civil East NO, NCC Infrastructure

Jernbaneprosjekt ny Drammen stasjon-Sundhaugen