Solide fundamenter i Drammen

Omfattende fundamenteringsarbeider sikrer grunnen for byggingen av nye Drammen stasjon og utbyggingen av jernbanestrekningen til Sundhaugen, på Vestfoldbanen.

– Dette er nok det mest komplekse infrastrukturprosjektet som vi har utført i Norge, sier prosjektleder José Ayala i NCC-selskapet Hercules Fundamentering.

Fundamenteringsekspertene i NCC-Hercules gjør alle underbygningsarbeider i det omfattende jernbaneprosjektet som er en sentral del av Inter City-utbyggingen på Vestfoldbanen. Utbyggingen foregår mens jernbanestasjonen er i full drift, og fundamenteringsarbeidene må dermed gjøres tett på tog og publikum, og med høy fokus på HMS.

Stopper togtrafikken

– Mye av fundamenteringsarbeidene utføres under og tett ved trafikksatte togspor, og må derfor gjøres når togtrafikken kan stoppes helt. Slike togsbrudd gjennomføres i påske- og sommerferier samt enkelte helger, og krever lengre og omhyggelig planlegging av alle aktører i prosjektet, forteller Ayala.

Fundamenteringen som pågår midt i Drammen sentrum gjøres blant annet for bygging av ny bybru over sporområdet og ombygging av jernbanekaia, ombygging av Grønlandsundergangen og undergang i forlengelsen av Ryddinggangen, bygging av kulvert for kryssing av Vestfoldbanen, dessuten for føringsveier, VA og veiomlegginger.

Et sammensatt anleggsprosjekt, ifølge Ayala, som bygges og tas i bruk i faser siden det utføres tett på togtrafikk, infrastruktur og publikum i Drammens byområder.

– Prosjektet er også delt inn i flere entrepriser som pågår samtidig. Denne kompleksiteten gjør at byggingen ikke kan skje i geografisk rekkefølge, men må gjøres i faser ut fra hvor en har tilgang til spor og de ulike anleggsområdene. Med i tillegg store begrensinger på tid og plass, og der en løpende hensyntar andre entrepriser og de ulike tekniske faggrener, så er planleggings- og logistikkdelen i prosjektet derav formidabel, forteller prosjektlederen.

Nitidig planlegging

I tillegg til nitidig og svært tidlig planlegging på detaljnivå, er et godt samarbeid de mange aktørene imellom avgjørende for å lykkes.

– Når vi utfører en arbeidsoperasjon hensyntar vi ikke bare våre egne operasjoner, men også de andre aktørene som er rundt oss, de som kommer før og etter oss. Viktig er også at her er vi alle samarbeidspartnere, og ikke de tradisjonelle hoved- og underentreprenører. Alle deltakere i prosjektet sitter ved samme planleggingsbord, noe som er avgjørende for å få dette til. Flere ganger bistår vi hverandre i den direkte planleggingen av hverandres jobber underveis, sier Ayala.

I disse dager planlegges den neste lengre togstoppen, som blir gjennomført over seks uker i sommer. Da stanses all togtrafikk gjennom Drammen stasjon slik at fundamentering og andre anleggsarbeider tett på togspor kan utføres.

– I løpet av sommerbruddet på under tre uker, vil nærmere hundre prosent av Hercules være involvert. I tillegg vil det være innleide, så dette vil være en hektisk periode, sier José Ayala.

«Rett fra grunnen»

«Rett fra grunnen» er slagordet NCC-Hercules jobber etter i Drammen, som de alltid gjør når de etablerer solide og tilpassede fundamenter for bygg- og anleggsprosjekter landet rundt. Siste prosjekt var fundamentering for byggingen av ni km dobbeltspor jernbane Venjar-Eidsvoll 

– En riktig utført fundamentering er avgjørende for alt som bygges. Dette er arbeider med store maskiner og dimensjoner: Enkelte av spuntnålene vi bruker i prosjekter kan være opptil 30 meter lange og veie 10 tonn, og som vibreres ned i bakken med en maskin som veier 70 tonn. Det er tøfft, smiler Ayala.

Les mer om prosjektet

José Ayala

Project Manager, Hercules Fundamentering, NCC Infrastructure

Robin Stenersen

Communication Advisor, NCC Infrastructure