Pauset anleggsarbeidet for et trygt arbeidsmiljø

All produksjon og arbeider ble stoppet ved jernbaneprosjekt Drammen stasjon – Sundhaugen ved to anledninger nylig for å øke fokuset på sikkerhetskultur og et trygt arbeidsmiljø uten ulykker.

Nylig samlet alle medarbeidere i det omfattende utbyggingsprosjektet seg til ekstra sikkerhetsbriefer for å øke bevissheten og reflektere rundt sikkerheten på arbeidsplassen.

– Fokuset på sikkerhetsmøtene er vår absolutte nullvisjon om å unngå alvorlige ulykker, og vi har et særskilt fokus på sikker anleggslogistikk i et krevende prosjekt med høy aktivitet og begrensede arealer. Dersom vi lykkes på fremdrift og økonomi på tross av sikkerhet, har vi ikke lykkes i prosjektet, sier NCCs prosjektleder Dan Roger Pettersen Hemma ved UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen.

Prosjektet som utføres på oppdrag for Bane NOR var i høst halvveis ferdigstilt med over 500 000 timeverk lagt ned, og med gode HMS-rapporter.  

Den senere tid har HMS-tallene imidlertid vist en uheldig utvikling, og nylig samlet de rundt 300 medarbeidere seg i to omganger til sikkerhetsmøter der det blant annet ble rettet ekstra fokus på høyrisikoområder i arbeidet og hvordan skape effektive sikkerhetsbarrierer.

–  Sammen med vår UE/samarbeidspartner og Bane NOR tar vi i dag en felles Time Out i arbeidet der vi stopper opp og reflekterer rundt hvordan vi kan bli enda bedre i vårt sikkerhetsarbeide, forteller prosjektets HMS-leder Roger Pettersen.

Bane NORs prosjektsjef Hanne Anette Stormo framholder at sikkerheten skapes hver dag av alle som jobber ute på anlegget.

– Jeg er helt sikker på at sikkerhetsbriefer som dette har en viktig positiv effekt, men aller viktigst er utvilsomt at hver enkelt tar sitt sikkerhetsansvar, hver eneste dag. Vi i ledelsen må selv gjøre som vi sier – være rollemodeller og gå foran. Sikkerhet er ikke bare å bygge godkjente stillaser og bruk av riktig vernetøy. Ryddighet på arbeidsplassen har en stor innvirkning på sikkerheten, arbeidsgjennomføring og ikke minst så fører ryddighet til økt trivsel, sier hun.

Hyppige møter med fokus på sikker arbeidsplass har stor betydning for at et bygg- og anleggsprosjekt gjennomføres uten skader og ulykker, framholder HMS-sjef Morten Larsen i NCC Infrastructure.

– Daglige sikkerhetsmøter gir alle deltakerne en bevissthet på hvor viktig sikkerheten på arbeidsplassen er samt en unik mulighet for å planlegge hvordan man skal utføre arbeidene på en sikker måte. En byggeplass med stor aktivitet og mange angrepspunkter stiller store krav til at alle bidrar til at logistikk og utførelse av arbeidet utføres slik vi har blitt enige om.

Fram til utgangen av 2025 utfører NCC samtlige underbygningsarbeider på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen for Bane NOR, blant annet arbeider på og ved stasjonen, strandpromenade, gangtunnel og deler av ny bybru over sporområdet. 

Alle kan bidra med noe slik at vi bli kan bli litt bedre hver dag. Jobb sikkert eller ikke i det hele tatt!
Morten Larsen, HMS-sjef NCC Infrastructure
Drammen stasjon-Sundhaugen
Slik blir nye Drammen stasjon.