Det støpes på Granåsen fotballhall

NCC Building er godt i gang med arbeidene på Granåsen fotballhall i Trondheim. Hoppbakken og skianlegget ble levert i midten av september, og nå er det den tredje fasen av idrettsparken som skal bygges.

- Vi har vært litt støpesyke, så det var godt å komme ordentlig i gang med fundamentet på fotballhallen. Med 13 000 kvadratmeter blir det en del betong som skal ut, og vi ligger godt an i forhold til framdriftsplanen, sier prosjektleder Gry Helle Prytz i NCC Building.

Etter en god samspillsfase med Trondheim kommune, ble det besluttet å benytte en forholdsvis ny type betong som hjelper prosjektet med å kutte det totale klimagassutslippet. Lavkarbonbetong Ekstrem har gjort tiltak for å redusere klimagassutslippet i produksjon sammenlignet mot tradisjonell betongproduksjon.

Les mer om prosjektet her

- Vi har hatt en god dialog med Unicon om hvordan denne type betong oppfører seg. Vi ser blant annet at den har en litt lengere herdetid og at den er litt seigere. Det har medført tiltak på prosjektet for at det endelige produktet skal bli best mulig, sier Michael Kleiven, innkjøpsleder på prosjektet.

Unicon og deres leverandører var på prosjektbesøk på Granåsen for å dele erfaringer og kunnskap med betongavdelingen på prosjektet.

Lavkarbonbetongen produseres på Unicons fabrikk i Fossegrenda i Trondheim. De tilsetter en type sement som inneholder en stor andel slagg, et avfallsprodukt fra jernproduksjonen, noe som bidrar til å redusere klimagassutslippet.

Les mer om betongen på Unicons hjemmesider

- Vi vet at betong i seg selv ikke er miljøvennlig, men vi liker å utfordre bransjen på å framstille produkter med lavere klimagassutslipp. Vi har et godt samarbeid med Unicon, og det er ved å utfordre hverandre vi driver utviklingen framover, avslutter Prytz.

NCC har også bygget Granåsen hoppbakke