Granåsen fotballhall, Trondheim

Sommeren 2023 starter NCC opp arbeidet med å bygge Granåsen fotballhall i Trondheim. Etter planen skal fotballhallen stå klar innen utgangen av 2024. Kontrakten med Trondheim kommune er på 236 millioner kroner.

Den 13 000 kvadratmeter store fotballhallen skal bygges like ved det nye ski- og hoppanlegget i Granåsen idrettspark, som NCC bygger for kommunen. Hallen skal dimensjoneres for innendørs 11-fotball i henhold til internasjonale mål. I tillegg til selve fotballhallen inneholder bygget også garderobeanlegg og fellesarealer.

-En fotballhall i Granåsen er etterlengtet av mange. Etter en god samspillsfase og politisk investeringsbeslutning, gleder vi oss nå til å komme i gang med byggearbeidene, sa Mona Åsgård, utbyggingsleder Granåsen i Trondheim kommune i anledning kontraktsskriving. 

I løpet av samspillsprosessen har Trondheim kommune og NCC jobbet frem løsninger som har bidratt til å redusere kostnadene i forhold til utgangspunktet.

- Det har vært en svært god prosess og vi har fått maksimalt ut av et forbilledlig samspill hvor vi har utnyttet hverandres kompetanse optimalt. Dette har blitt et kjempeprosjekt som hele Trondheim kan nyte godt av, kommenterte Lars Petter Gamlem, distriktsleder for NCC Building Midt-Norge.

Plusshusstandard
NCC og Trondheim kommune har et sterkt fokus på gode bærekraftige løsninger i prosjektet. Utførelsen på byggeplassen vil være tilnærmet utslippsfri, hvor elektriske maskiner med mulighet for hurtiglading skal anvendes. Hallen skal bygges energieffektiv med BREEAM-sertifisering og plusshusstandard. De kommende brukerne av hallen skal varmes med energi fra egen brønnpark, og solcellepaneler skal stå for deler av strømproduksjon.