Livslang læring

I NCC har vi tiltak for ansatte og potensielle medarbeidere i alle faser av karriereløpet.

Enten man er lærling, student, nyansatt eller en veteran i bransjen så kan NCC tilby utvikling faglig, personlig og sosialt. Ja, til og med barna skal kunne ha det moro med NCC. Nedenfor presenterer vi noen av tiltakene i det vi kaller «Livslang læring» i NCC.

Barnas Byggeskole er et tiltak i NCC-regi som gir barn fra utvalgte skoler og barn av NCC-ansatte muligheten til å fullføre mindre byggeprosjekter. Formålet er å vekke interessen for bygg- og anleggsfag hos de yngste. Les mer om Barnas Byggeskole.

Lærlingprogrammet hos NCC tilbyr ungdom muligheten til å få erfaring innenfor mange forskjellige fagarbeid. Vi er opptatt av å tilpasse oss lærlingers behov, og etter endt læretid i NCC er det mange muligheter for veien videre. Les mer om Lærlingprogrammet.

Kompetanse- og rekrutteringsprogrammet hos NCC er en mulighet for studenter på ingeniør- og sivilingeniørstudier til å få relevant erfaring i en sommerjobb. Det gir samtidig et innblikk i hvilke jobbmuligheter som finnes, og en mulig inngang for en prosjekt- og diplomoppgave. Les mer om KR-programmet.

ung@ncc er et nettverk for nyutdannede sivilingeniører, ingeniører og andre nyutdannede som har sin første jobb i NCC. Nettverket skal bidra til å sikre en positiv og kvalitativt god start på arbeidsforholdet i NCC, og gi trygghet og tillitt i rollen som den enkelte har. Les mer om ung@ncc.

NCC Skolen administrerer opplæringstiltak for alle ansatte, enten de er helt ferske eller gamle travere. Fagpersoner hentes inn for å heve kompetansen til de ansatte i det store spekteret av roller som utfylles i NCC. Ledertrening tilbys også av NCC Skolen. Les mer om NCC Skolen.

Kim Cassim
Kim Cassim

HR Country Manager og Leder NCC-skolen, NCC Group