NCC Skolen og interne utviklingsprogram

NCC Skolen følger opp de ansatte med både obligatoriske og frivillige kurs og samlinger for å utvikle kompetansen i bedriften på flere nivåer.

NCC Skolen organiserer opplæring for alle ansatte, enten de er nyansatt eller har lengre fartstid. Eksterne og interne fagpersoner hentes inn for å heve kompetansen til de ansatte i det store spekteret av roller som utfylles i NCC. NCC Skolen tilbyr også lederutviklingsprogrammer.

SLP - Strategic Leadership Program er et lederprogram som henvender seg til linje- eller stabsledere som har jobbet i NCC i noe tid, og som er klare til å ta et skritt videre i organisasjonen. Programmet varer i ett år og er delt inn i de fire fokusblokkene ledelse, strategi, økonomi og endring/innovasjon.

NCC Project Management Academy tilbyr programmer for ansatte som ønsker å utvikle seg innen prosjektledelse og prosjekteringsledelse i alle typer bygg- og anleggsprosjekter. Programmet fokuserer på opplæring, beste practice, nettverk og kunnskap- og erfaringsoverføring.

NCC Project Management Academy