Lærling i NCC

I NCC trenger vi lærevillige unge mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på og beholde våre medarbeidere, og mulighetene for utvikling er store.

NCC tar inn lærlinger i fagene betong (forskaling og armering), tømrer, murer, maler, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, anleggsgartnerfaget, asfaltfaget, anleggsmaskinmekaniker, anleggsmaskinfører og anleggsmaskinreperatør.

Som yrkesarbeider i NCC får du mange spennende utfordringer. Våre medarbeidere bygger blant annet hus, veier, broer, tunneler og store anlegg. 

I dag har vi rundt 90 lærlinger i NCC inkludert datterselskaper. For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og se til at hun eller han tilegner seg flere arbeidsmetoder.

NCCs lærlingprogram sørger for at du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele perioden. Sammen utarbeider vi et tilpasset program med hensyn til arbeidssted og læreplan. Etter endt fagprøve og en eventuell ansettelse er mulighetene mange, med spennende arbeidsområder i hele NCC-konsernet.

Hva kan jeg søke på?

Mulighetene er mange, og du bør bruke litt tid på å finne ut hva som er riktig for deg. Her kan du lese mer om hva de ulike yrkesfagene tilbyr og hva mulighetene er. 

Hvordan søker jeg lærlingplass i NCC?

Vi tar hvert år inn 50-60 lærlinger. Følg med på denne siden for å se når det er tid for å søke.

Her møter du oss vinter/vår 2017

5. januar - Hellerud videregående skole, VG1 bygg- og anleggsteknikk og VG2 byggteknikk

16. januar - Presentasjon på Solør videregående skole i Våler, landslinje Anleggsteknikk

19. januar - Lier videregående skole i Drammen, utdanningsmesse 

20. januar - Sam Eyde videregående skole, landslinje Anleggsteknikk

27. januar - Hvam videregående skole i Akershus, Anleggsgartnerlinje

2. februar - Dalen videregående skole, utdanningsmesse

7. februar - Gjennestad videregående skole i Vestfold

10. februar - Bergen, Læreplasskonferanse i Grieghallen

24. februar - Os videregående skole, Bergen, landslinje Anleggsteknikk

Vi sees!