Spesialprodukter fra vindsikt og vaskeanlegg

Ved å kubisere og redusere finstoffinnholdet i pukk og maskinsand, tilbyr vi tilpassede produkter til betong, asfalt og andre formål.

NCC Maskinsand

Med våre spesialproduserte sandprodukter kan vi levere sand uten humus og med lavt finstoffinnhold. Disse produktene har gode egenskaper til produksjon av betong, asfalt og andre industriprodukter. 

Produktene kan tilpasses kundens behov. Som tilslag i betong viser NCC sin maskinsand gode egenskaper og har i økende grad erstattet natursand hos våre samarbeidspartnere innenfor betongproduksjon. På denne måten kan maskinsand minske uttak av natursand, som er en begrenset naturressurs.

Les mer om maskinsand her.

Fugesand

Vår prosesserte sand i fraksjon 0,125 til 1 mm er særdeles velegnet som fugesand.

Kabelsand

Vår kubiserte maskinsand egner seg svært godt som kabelsand. 

Kubisert pukk

I produksjon av maskinsand får vi også kubisert pukk som med sin avrundede form, har gode egenskaper i betong, samt til bruk i hage og oppkjørsel. 

Miljøgevinst

Vår maskinsand erstatter natursanden, en ressurs det stadig blir mindre av. Ved hjelp av våre maskinsandanlegg foredler vi overskuddsmaterialer.

Disse produktene tilbyr vi ved våre vaskeanlegg i Arna (Bergen), Kragerø og Hedrum (Larvik), samt fra vårt vindsiktanlegg i Skien. 

NCC Maskinsand