NCC Armour Stone - beskytt kyst og strender

Har du behov for å motstå bølgekraften? NCC Armour Stone har en vekt, styrke og seighet som gir meget gode egenskaper for beskyttelse av havner, kai, kanalsikring og vindmøller.

Bildet illustrerer bruk av stein med høy densitet til beskyttelse av kyst og molobygging.

Ved kystsikring, bygging av kaier, havner, broer, kanaler og veier ved havet hjelper NCC Armour Stone til med å takle utfordringen. Steinmaterialet er tyngre og har høyere tetthet enn nesten noen annen stein i Nord-Europa, og holder derfor bedre, er ressursbesparende og gir god valuta for pengene.

NCC Armour Stone blir valgt ut og produsert med tanke på å oppfylle strenge krav til kystkonstruksjoner. Et annet resultat av steinens høye tetthet er at den ikke absorberer vann og dermed ikke fryser om vinteren. Steinen har en vekt som gjør at den står i mot kreftene fra bølger og strømmer både langs kysten og langs elver. Det er med andre ord mulig å bygge bredere og dypere kanaler og elver med lavere vedlikeholdskostnader da Hyperittens volum er lavere.

NCC Armour Stone har produktnavnet Hyperitt og kommer fra Norge. Gjennom de siste 100 årene er den blitt brukt til broer, kaier, havner, bølgebrytere og andre former for kystsikring rundt omkring i Europa. I den senere tid har den også blitt populær i vindmølleparker offshore, der den tunge steinen beskytter turbinkonstruksjoner, rørledninger og kabler i all slags vær.

NCC Armour Stone bidrar til å motstå effektene av økte nedbørsmengder og flom

I dag opplever vi oftere enn tidligere ekstremvær. Kraftig regn og flom i elver og kanaler, og uvær langs kysten. Dette er en trussel mot investeringene som blir gjort i konstruksjoner i havneområder. For å gjøre det mest bærekraftige valget og bekjempe mulig flom fra elver eller vannveier lønner det seg å velge den tyngst mulige natursteinen, nemlig NCC Armour Stone.

Den høye tettheten til NCC Armour Stone gjør byggverkene mer holdbare og stabile

Etter hvert som byer ved vannet vokser, øker behovet for å beskytte kysten, veier og broer mot bølger, strømmer og flom. Offshore ser vi stadig flere vindmølleparker, havnekonstruksjoner og bølgebrytere som er kostbare å bygge. Og enda mer kostbare å bygge opp igjen. For å sikre lengre levetid for disse anbefaler vi å vurdere NCC Armour Stone.

Dette er NCCs kystsikringsstein

NCC Armours Stone, Hyperitt, kommer fra et steinbrudd i Kragerø i Sør-Norge. Steinbruddet har egen havn der steinene enkelt kan lastes på skip og lektere. Den vulkanske bergarten er mange millioner år gammel og er blitt brukt i byggevirksomhet gjennom de siste 100 årene.
Vi tilbyr dessuten granittprodukter fra Skien. De har noe lavere tetthet, men er også velegnet til lignende formål.

NCC kystsikringsstein sikrer kanalbredder i Bremen
Kanalsikring, Bremen. Sikrer bredden med Hyperit Armour Stone.