NCC Helle Sandtak anerkjennes for biologisk mangfold

Dette er det andre anlegget i NCC Steinmaterialer som utnevnes til en NCC Kielo-site. Det biologiske mangfoldet rundt sandtaket på Helle har blitt grundig observert, og dette er bekrefter NCCs arbeid for en bærekraftig utvikling.

- Dette har vært en veldig lærerik prosess. Vi har alltid jobbet for å tilrettelegge for naturen i sandtaket vårt, så det er veldig moro å få en oversikt på alle de trær- og moseartene vi har rundt oss. Nå starter arbeidet med å forbedre det vi allerede har, sier Per Thu, Site manager på Helle sandtak.

Befaringen ble utført i fjor høst, og da var de fleste insektene borte, så noe jobb gjenstår fortsatt for i år. Erfaringer fra andre lignende områder med sandhauger, er at visse typer insekter finner seg godt til rette i slike områder som ikke er tilgrodd.

Kielo er forkortelsen for den finske "KIviaineksen Elävä LuontO», som betyr "levende natur av stein". Konseptet ble startet av NCC i Finland, derfor det finske navnet. For å bli en NCC Kielo-site er det en rekke kriterier som må oppfylles, inkludert en kartlegging av naturtyper for å kartlegge karakteristiske arter i området, sette seg mål for området og en grundig planlegging av aktiviteter som kan bidra til å skape ønskede forhold for biologisk mangfold.

FNs dag for biologisk mangfold

FN har markert den internasjonale dagen for biologisk mangfold siden 2000. I NCC har vi et mål om å fremme et variert biologisk liv i pukkverkene - både mens de er i bruk og i tiden etter. I 2012 introduserte NCC en ny metode - NCC Kielo - for å øke biologisk mangfold i pukk- og steinverk i alle de fire nordiske landene. I dag er det 11 NCC Kielo siter i NCC og arbeidet med å utnevne flere pågår kontinuerlig.

Yrende fugleliv

En av observasjonene som ble gjort under befaringen var rundt 20 taksvalereir på anlegget. – Her kommer vi vil å tilrettelegge driften slik at det blir minst mulig forstyrrelser under hekkingen til våren, sier Thu.

Etter ett år borte, har også et tjeldpar kommet tilbake til Helle. Thu er veldig glad for at de har kommet tilbake, og ser fram til et par tjeldunger på området. Det har også blitt observert en hubro på området, i tillegg til at tre svaner holder til i sjøkanten.

Selv om området rundt Helle sandtak i stor grad består av sand- og grusdekke, ble det gjort gode funn av både mose og trær, i tillegg til en del kjøttmeis, gråspett og knoppsvane. Jobben framover for sandtaket er å bevare og legge til rette for ytterligere vekst for mose og trær. Her ønsker Per Thu veiledning fra biologer om hvordan de kan gjøre grep for at flere arter vil trives i sandtaket, men også hvordan man på lovlig vis fjerner de artene som ikke lenger er ønsket på området.

- Vi ønsker å være en god nabo og en god samarbeidspartner med naturen vi jobber i. Det er viktig for oss i NCC Steinmaterialer å jobbe på lag med naturen. Jeg vil berømme arbeidet som de på Helle sandtak har gjort, med Per Thu i spissen, og det er viktig at vi hele tiden jobber for å bevare det biologiske mangfoldet der vi jobber, avslutter leder i NCC Steinmaterialer, Frode Jørgensen.