Helle sandtak, Forsand

Anlegget ligger i Helle i Forsand kommune, rundt 4 mil øst for Stavanger.

Åpningstider

Mandag - torsdag kl. 0700 – 1600.
Fredag kl. 0700 – 12:30

Helle sandtak

Naturgrusen kan brukes i betong og asfaltproduksjon, samt veibygging.
Bergarten er en granittisk gneis, middels til finkornig naturgrus. 
Densitet er på ca. 2,70 tonn/m3.

Bruksområder

  • Betongtilslag - til bruk i betong har tilslaget gode egenskaper. Tilslaget er underlagt Kontrollrådet for betongprodukters kontroller.
  • Asfalttilslag - steinens styrke gjør den også meget godt egnet til asfalttilslag.
  • Veibygging - med stor styrke skaper steinen et stabilt bærelag i veier.

Sertifikater

NS-EN 12620 Tilslag for betong.

NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid.

Per Thu
Per Thu

Site Manager, NCC Industry

Helle sandtak
Helle sandtak
Postadresse:

4110 Forsand

Telefon: +47 51 70 35 55