Innovasjon

Gjennom våre forsknings- og utviklingsprosjekter ønsker vi å utvikle ekspertkunnskap i NCC, endre bransjen og støtte vårt løpende arbeid for å tilby de beste bærekraftige løsningene.

Mange av våre forsknings- og utviklingsprosjekter blir gjennomført i samarbeid med universiteter og høyskoler i Sverige og Europa. Vi er en aktiv deltaker i strategiske innovasjonssatsinger som Smart Built Environment, Infra Sweden 2030 og Re:Source. Vi er også med i ENCORD og andre forsknings- og utviklingsnettverk i Europa.

Smart bygging til en overkommelig pris, med så liten klimapåvirkning som mulig og så stor sosial inkludering som mulig, er viktige oppgaver i fremtiden. Vi gjør vårt ytterste for å finne bedre byggemetoder, partneringprosesser og måter å redusere energibruken på i alle deler av våre prosjekter.

Verden er i endring

I 2050 antar man at 70 % av jordens befolkning bor i urbane områder og i større byer. I Norden er allerede store infrastruktur- og boligprosjekter i gang eller under planlegging. Selv om det er stor etterspørsel etter sluttproduktet, kan byggetiden for større prosjekter noen ganger skape forstyrrelser i nabolaget eller lokalsamfunnet. For å løse dette problemet er det igangsatt et EU-prosjekt om ikke-forstyrrende bygging i urbane områder, som har til formål å redusere de negative effektene i de omkringliggende områdene. Et godt eksempel på hvordan dette kan brukes som utgangspunkt for bygging, er vårt “Rotebro”-prosjekt og våre konseptbroer.

Innovasjon fører an i arbeidet med å gjøre det lettere for våre kunder å forstå hva vi utvikler i NCC. Som et av de første byggefirmaene i bransjen har vi tatt i bruk VR-briller. Bruken av disse har ikke bare forenklet kommunikasjonen mellom arkitekter og kunder – de er også brukt i produksjon for å planlegge kritiske ganger eller som opplæring i visse faser før faktisk produksjon.

Noen eksempler på dette er vårt samarbeid med SCA-huset og Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, som begge ligger utenfor Gøteborg. Vår organisasjon er i stadig utvikling Selv om langsiktig forskning og utvikling i seg selv ikke avstedkommer nye produkter eller prosesser, fungerer det som grunnlag for videreutvikling i NCC.

Gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter vil vi utvikle, støtte og tiltrekke oss ekspertise i og til NCC. En meget viktig oppgave er imidlertid også å speide etter nye trender og teknologier som gir oss kunnskap til å bryte ny mark på områder som er viktige for NCC. Vi mener at nettverking er viktig for å oppnå dette, og vi har flere eksempler på at dette har medført reelle prosjekter.