Hva er VDC?

VDC er mer enn BIM 

Virtual Design and Construction (VDC) er NCCs måte å jobbe på i prosjekter som støttes av BIM (Building Information Modeling). VDC er en helt ny måte å tenke og tilnærme seg et prosjekt på, styre informasjon og organisere mennesker og arbeidsmetoder. 

VDC handler om samarbeid 

Byggemodeller er vår viktigste informasjonskilde og felles plattform, og danner et naturlig utgangspunkt for et effektivt samarbeid mellom alle partene i et prosjekt. Våre prosesser gir oversikt og grunnlag for optimal planlegging og gjennomføring av et prosjekt, og bruken av NCC Project Studio sørger for fremdrift og konsensus. 

VDC er for alle 

VDC er ikke bare beregnet for spesialister. VDC er beregnet for alle som jobber på våre prosjekter og deltar i våre prosesser, og gir oss mulighet til å samle digital kunnskap og informasjon gjennom hele prosjektets varighet, slik at vi hele tiden kan forbedre måten vi jobber på. VDC handler om hvordan vi samarbeider på tvers av fagfelt, hvordan vi kommuniserer, planlegger og tar beslutninger, og det handler om å skape innsikt på tvers av fagfeltene. 

Ledende posisjon 

NCC satser stort på VDC og er hele tiden ute etter å finne nye muligheter og metoder på området. Vi er aktivt medlem i organisasjoner som for eksempel EBA, og driver mye anvendt forskning og flere utviklingsprosjekter innenfor digitale byggemetoder. 

Vi samarbeider også med Stanford University i USA, som regnes som verdens fremste akademiske forskningssenter for VDC. Mange av våre ansatte har tatt eksamen i universitetets VDC Certificate Program. NCC er blant bedriftene i Norden som har sertifisert det høyeste antallet medarbeidere.