Rekkverk og bankett i tunneler

NCC produserer siderekkverk og bankett langs sidene i tunneler.

Vi tilbyr følgende produkter:

Safetybaer H2 E90 sidesikring i tunnel

Prinsippskisse for hvordan betongrekkverk kan brukes i tunneler.

Bankett nr. 579

Kantstein og bankett støpes i en operasjon. Spesialprodukt for tunnel, men kan også benyttes som fortau i daganlegg.

Høyde: 100 til 220 mm
Bredde: kant Standard totalbredder 500-700-900 mm
Annen utforming, fall, tykkelse på bankett og totalbredde leveres etter spesifikasjon.

Kabelkasse nr. 310

Plass-støpt armert kabelkasse for jernbane, veitunneler og ellers hvor kabler må være tilgjengelige samtidig som krav til beskyttelse er ivaretatt. Leveres med prefabrikert lokk. Ny støpeform kan lages etter kundespesifikasjon.

Høyde: 310 mm
Bredde: 700 mm

NCC Profilbetong
NCC Profilbetong
Besøksadresse:

Skibåsen 11, 4636 Kristiansand

Telefon: +47 22 98 68 00
Eva Kvalvik
Eva Kvalvik

Drift Kantstein, NCC Infrastructure