Betongrekkverk

Solide og fleksible midtdelere og siderekkverk i betong.

Standardproduktene er CE-sertifisert og også godkjent av Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Midtdelere og siderekkverk glidestøpt i betong har en rekke fordeler:

  • Sikkerhet: Betongprofilene er solide rekkverk
  • Produktutvikling: Formen på rekkverket kan i stor grad tilpasses kundens ønske og behov.
  • Levetidskostnad: Rekkverkene er støpt med høykvalitetsbetong, som har stor motstandsevne mot kjemiske, mekaniske belastninger, og tåler godt fryse/tine-prosesser.
  • Kostnad: Et prisgunstig alternativ.

Vi produserer følgende betongrekkverk:

Safetybaer H2 D90

Profil godkjent i henhold til rekkverksnormalen til bruk som midtdeler. Avvisende kant på begge sider.

Fundamenter, trekkrør og lysmaster kan støpes inn. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov.

Betongmengde ca. 350 l/m Armering: 2 stk. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: B35 tilsatt plastfiber

Safetybaer H2 E90

Profil godkjent som siderekkverk i tunneler. Normal høyde 90 cm, men kan utføres med varierende høyde fra 75 – 110 cm.

Avvisende kant på en side. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov. Støyskjerm kan ettermonteres på rekkverket.

Betongmengde ca. 300 l/m Armering: 2 stk. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: B35 tilsatt plastfiber.

Godkjenning for H2 og H2 E90

Safetybaer H2 E90, ny over gammel

Nytt trafikksikkert siderekkverk støpes over eksisterende betongrekkverk. Gammel kant kan ikke overstige 55 cm.

Effektiv rehabilitering av gamle betongkanter. Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov. 

Betongmengde ca. 2-300 l/m Armering: 2 stk. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: B35 tilsatt plastfiber.

Svelvikellipsen

”Svelvikellipsen 470” er tillat brukt som betongskille mellom kjørebane og gang-/sykkelveg på strekninger med hastighet 60 km/t eller lavere.

Betongskille avsluttes med en skrå nedføring over 2 meter, fra full høyde på 470 mm til det gjenstår en høyde på 200 mm. De gjenstående 200 mm kan gjøres butt.

”Svelvikellipsen 470” gir lav klatreeffekt for bilhjul, og er ikke fristende å spasere på for barn. Drenering utføres etter kundens ønske.

NCC Profilbetong
NCC Profilbetong
Besøksadresse:

Skibåsen 11, 4636 Kristiansand

Telefon: +47 22 98 68 00
Eva Kvalvik
Eva Kvalvik

Drift Kantstein, NCC Infrastructure

Bengt Hangeland

Avdelingsleder Profilbetong, NCC Infrastructure