Profilbetong

Profilbetong glidestøper midtdelere, siderekkverk, kantstein og banketter.

Produktene har meget høy kvalitet og sikkerhetsklasse, og produksjonsmetoden er fleksibel og tidsbesparende. Spesialprodukter kan tilpasses etter kundens behov.

Profilbetong opererer i hele Norge og Norden.

Produksjon av profilbetong

Midtdelere, siderekkverk og kantstein blir produsert ved glidestøping med høykvalitetsbetong.

Produksjonsmetode:

  • Det merkes opp hvor betongprofilet ønskes plassert.
  • Rett støpeform påmonteres støpemaskinen.
  • Betong fra godkjent blanderi leveres i maskinen.
  • Betongen vibreres ned i støpeformen og armeringsjern mates inn fortløpende.
  • Valgt betongprofil står igjen når maskinen kjører fremover.
NCC Profilbetong
NCC Profilbetong

4636 Kristiansand

Besøksadresse:

Stemmane 6

Thore Kolltveit
Thore Kolltveit

Profilbetong