Profilbetong

Profilbetong glidestøper midtdelere, siderekkverk, kantstein og banketter.

Produktene har meget høy kvalitet og sikkerhetsklasse, og produksjonsmetoden er fleksibel og tidsbesparende. Spesialprodukter kan tilpasses etter kundens behov.

Profilbetong opererer i hele Norge og Norden.

Produksjon av profilbetong

Midtdelere, siderekkverk og kantstein blir produsert ved glidestøping med høykvalitetsbetong.

Produksjonsmetode:

  • Det merkes opp hvor betongprofilet ønskes plassert.
  • Rett støpeform påmonteres støpemaskinen.
  • Betong fra godkjent blanderi leveres i maskinen.
  • Betongen vibreres ned i støpeformen og armeringsjern mates inn fortløpende.
  • Valgt betongprofil står igjen når maskinen kjører fremover.
NCC Profilbetong
NCC Profilbetong
Besøksadresse:

Skibåsen 11, 4636 Kristiansand

Telefon: +47 22 98 68 00
Bengt Hangeland

Avdelingsleder Profilbetong, NCC Infrastructure

Eva Kvalvik
Eva Kvalvik

Drift Kantstein, NCC Infrastructure