Veidekker for alle bruksområder

Ved NCCs laboratorium testes og utvikles nye typer asfalt og veidekker for å finne fram til optimale løsninger for alle bruksområder.

Som et stort nordisk selskap satser NCC på forskning og utvikling for å stadig forbedre virksomheten og produktene vi leverer.

NCCs laboratorium i Drammen og Bergen samarbeider med kunder, tekniske høgskoler og andre forskningsmiljøer i utvikling av nye, forbedrede og miljøvennlige løsninger for veidekker.

For å garantere kvaliteten på våre leveranser foretas også løpende kvalitetskontroller av produktene på våre produksjonsanlegg og ved utlegging av asfalt og veidekker.