Overvannshåndtering

Overvannshåndtering handler om å jobbe for å gjøre vannet til en ressurs, og er helt avgjørende for en god samfunnsutvikling. NCC jobber aktivt med å ta ansvar for vannets vei.

Med overvann menes nedbør i form av regn, snø og hagl som renner på jordoverflaten. I byer og tettbygde strøk med mye asfalt og andre hardpakkede dekker kan vannet ha problemer med å renne unna og trenge ned i grunnen på en naturlig måte. Når det faller store mengder regn i et skybrudd eller når grunnen er mettet med vann, oppstår det problemer fordi overvannssystemene ikke klarer å takle de store volumene.

Hvis vannet håndteres der det faller, noe som også kalles LOH eller lokal overvannshåndtering, skapes det en mer naturlig vannbalanse i byer og tettsteder. Ved å jobbe med LOH muliggjør NCC:

 • Færre oversvømmelser
  Ved å ta hånd om vannet på flere måter reduserer vi risikoen for oversvømmelser.
 • Mindre forurensning
  Vegetasjon har en naturlig rensende evne som vi kan utnytte og på den måten behandle og forebygge forurensninger.
 • Større biologisk mangfold
  Biologisk mangfold er en grunnleggende forutsetning for opprettelse av økosystemtjenester. Det bidrar til naturens evne til å takle ulike forstyrrelser og tilpasse seg nye forhold.
 • Trivelige omgivelser
  Gjennom åpne løsninger med integrert vegetasjon og vannspeil er det mulig å utvikle steder til å bli estetisk tiltalende og verdifulle som rekreasjon.

Arbeidet med holdbar overvannshåndtering gir ikke bare en økologisk og sosial merverdi, men medfører ofte også langsiktige kostnadsbesparelser. Imidlertid stiller det krav til samfunnsplanlegging, tekniske løsninger, avledning av overvann for håndtering av oversvømmelser og rensing av forurensninger fra overvann.

Samarbeid om overvannet

LOH er en viktig del av en hodbar overvannshåndtering, men minst like viktig er det å ha et helhetsperspektiv i samfunnsplanleggingen, der flere tiltak støtter hverandre. Ettersom spørsmålet berører mange samfunnsområder, ser vi en gevinst i å samarbeide med kundene våre, slik at vi i fellesskap kan finne de beste holdbare løsningene.