Ledende innen fundamentering og grunnarbeider

Hercules er et av Nordens ledende selskaper innen fundamentering. Ved hjelp av metoder som peling, støttekonstruksjoner, jordforsterkning og armering hjelper vi våre kunder med å legge fundamentet for fremtidens bygg og anlegg.

Hercules tilbyr en rekke fundamenteringsmetoder som rammede og borede peler av betong, stål eller tre. Vi utfører også ulike typer støttekonstruksjoner som for eksempel rammet og boret stålspunt, slissemurer, sekantpelevegger og jordnagler. Naturligvis borer vi også stag. Vi utfører grunnvannssenkning og jetinjisering ved behov.

Landsdekkende

I Norge utfører vi prosjekter over hele landet. Hercules driver virksomheten ut fra to kontorer, fra hovedkontoret i Østensjøveien 27 i Oslo og fra ett kontor i Enebakk/Oslo

Spesialkompetanse

Mottoet for Hercules’ arbeid har lenge vært ”Rett fra grunnen”, som kommer til uttrykk på mange måter. For eksempel tilbyr vi spesialkompetanse innen geoteknikk og geokonstruksjon via avdelingen Innovasjon og design (I&D).

For å sikre topp kvalitet og effektiv produksjon i alle ledd fremstiller vi betongpeler i egen regi og har en omfattende spuntvirksomhet ved vårt store spunt- og bjelkelager. Per i dag har vi to pelefabrikker, i Västerås og Ucklum. Våre maskinvedlikeholdsavdelinger ligger spredt rundt i landet.

Les mer på hjemmesiden herculesfundamentering.no

Hercules Fundamentering i jernbaneprosjekt UDK03 Drammen stasjon-Sundhaugen

Hercules LB-16 - Verdens første batteridrevne borerigg