Tønsberg Tinghus, Tønsberg

NCC er sammen med Dyrvik Arkitekter tildelt kontrakten for å utvikle og bygge Tønsberg tinghus. Arbeidet starter i august med en 7 ukers optimaliseringsfase, hvor nåværende konsept skal bearbeides og videreutvikles sammen med Statsbygg og Domstoladministrasjonen. Målet er å optimalisere løsningen for best mulig utnyttelse og bruk av bygget.

-Gjennom prosjektet er det Statsbyggs oppgave å gi domstolene i Vestfold sikre, tilgjengelige og funksjonelle rettslokaler, som bidrar til en uavhengig og effektiv oppgaveløsning. Vi er glade for å ha med oss NCC og Dyrvik Arkitekter i denne jobben. I tillegg til at dette blir et flott bygg for Tønsberg, så viser løsningsforslaget et meget funksjonelt tinghus, sa Håkon Einstabland i Statsbygg ved signering. 

NCC har sammen med Dyrvik Arkitekter sammen overlevert Drammen Tinghus. Kompetansen og erfaringene fra dette prosjektet blir nå tatt med videre inn i det nye prosjektet i Tønsberg.

-Det er svært motiverende å sette i gang nok et tinghusprosjekt sammen med Statsbygg. Erfaringsutveksling, fagkompetanse og engasjement bidro til et vellykket prosjekt i Drammen. Nå planlegges det samme arbeidsmetode for å gi Tønsberg et nytt og funksjonelt tinghus. Vi ser frem til en ny runde med brukeroptimalisering og at vi om ikke lenge kan sette i gang byggearbeidet, sier avdelingsleder i NCC Building, Bjørn Kristian Hole.

Utslippsfri byggeplass
Tønsberg tinghus vil bli Vestfolds første utslippsfrie byggeplass. Prosjektet blir prosjektert som et passivhus, og med ambisiøse miljøkrav er det store ambisjoner om betydelige reduksjoner av klimagassutslipp.

Tinghuset vil bli på ca 4 800 kvm og vil bl.a. inneholde 14 rettssaler, møteromsfasiliteter, venteceller og kontorarbeidsplasser for om lag 60 personer.  Byggestart ble igangsatt februar i 2024. Det nye tinghuset vil etter planen være innflyttingsklart høsten 2025.

-Vi er godt fornøyde med å få bekreftet vår kompetanse innen bygging av tinghus. Det er ikke ofte det bygges tinghus i Norge og at vi belønnes for å bygge vår spisskompetanse på denne typen formålsbygg. En svært god prosjektorganisasjon er satt sammen og i samspill med oppdragsgiver vil vi jobbe frem de beste løsningene for de som skal bruke bygget. Vi ser fram mot en god og kreativ prosess med alle involverte, sier Hole.

Som valgt samspillsentreprenør vil NCC ha ansvar for utviklingsfasen, detaljprosjektering og utførelse av komplette arbeider. Det er et forbehold om gjennomføring av byggeprosjektet mht. finansiering. Dette forventes avklart i regjeringen høsten 2023.

Illustrasjoner: Dyrvik Arkitekter.