Drammen Tinghus, Drammen

NCC startet i juni 2021 opp arbeidene med Drammen Tinghus etter at Stortinget vedtok budsjettrammen. Det nye tinghuset på totalt 3.600 kvm blir et arealeffektivt og estetisk bygg med gode tekniske løsninger.

Gjennom en grundig optimaliseringsfase der byggherre, brukere, arkitekter og NCC har stilt med solide fagressurser er bygget optimalisert, blant annet med tanke på effektive prosesser i tinghuset.

Bærekraftig og papirløs byggeplass

Byggeplassen vil bli fossilfri og valg av materialer sikrer et godt inneklima i det ferdige bygget. I tillegg bygges Drammen Tinghus etter passivhus-standard og i byggeperioden skal NCC oppnå en reduksjon på 30 prosent klimagassreduksjoner sammenlignet med referansebygg.

Prosjektet effektiviseres og bygget dokumenteres som papirløs byggeplass, hvor samtlige tegninger håndteres i BIM-modeller. Dette er også sentral informasjon for en god driftsfase.

Drammen Tinghus skal være ferdig for overtakelse våren 2023, deretter følger en prøvedriftsperiode frem til endelig overtakelse i oktober samme år.

Kontrakten ble signert 12. mars, men hadde forbehold om endelig finansiering.