Stovner bad, Oslo

På oppdrag for Oslobygg KF starter NCC i slutten av juni 2023 opp byggearbeidet på Stovner bad i Groruddalen i Oslo. Prosjektet har en kontraktsverdi på ca 800 MNOK og skal stå ferdig i 2026.

NCC, Oslobygg KF, Nuno Arkitektur og øvrige rådgivere har siden mai 2022 jobbet i samspill med å utvikle prosjektet. Det har ledet til et solid planlagt prosjekt, og arbeidet starter nå med å bygge et helhetlig og moderne badeanlegg til Oslos befolkning. - Dette blir et badeanlegg som vil heve kvaliteten og kapasiteten på badetilbudet i Oslo, og vil gi gode muligheter for svømmeopplæring, trening, konkurranser og lek, sa direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF i forbindelse med signering. 

Det nye badeanlegget blir på 8630 m2, med et hovedbasseng på 25x21meter og 8 svømmebaner. Det skal det også bygges stupebasseng, barnebasseng, familie-basseng, varmtvannbasseng/opplæringsbasseng, boblebad, vannsklie, varm- og kaldkulp og 3 badstuer.

Et helhetlig bygg for publikum
Utover badeaktivitet vil publikum kunne benytte seg av sosialt rom, styrke- og aktivitetsrom, samt kafévirksomhet med både våt og tørr sone. Det skal også bygges kontorfasiliteter for ansatte i bygget.

- Stovner bad blir et helhetlig anlegg for publikum. Vi har vært igjennom en veldig konstruktiv samspillsprosess, og vi skal benyttes oss av ekspertisen byggherre, arkitekt og øvrige rådgivere har bidratt med. Oslos befolkning kan glede seg til et moderne og fullverdig badeanlegg, sier Markus Stellander, distriktsleder NCC Building Stor-Oslo.

NCC og Oslobygg KF har store bærekraftsambisjoner for prosjektet. Anleggsplassen vil ha en høy andel elektriske maskiner, og være delvis utslippsfri. Fra 2025 skal byggeplassen være helt utslippsfri og byggeprosessen skal utføres som fossilfri anleggsplass fra 2025. Det skal også tilrettelegges for sedumplanter, og solceller på taket.

Illustrasjoner: Nuno Arkitektur.

Les også om Manglerud bad og aktivitetshus