Foto: MAD Arkitekter/Kyrre Sunndal

Ombruksbygget KA13, Oslo

NCCs datterselskap Haandverkerne har vært hovedentreprenør under rehabiliteringen og byggingen av kontorbygget Kristian Augusts gate 13 i Oslo - Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i stor skala.

Arbeidene med pilotprosjektet ble startet opp høsten 2019, og ble ferdigstilt våren 2021. Som hovedentreprenør for et fullskala ombruksbygg håndterte Haandverkerne - i løpende samarbeid med blant annet byggherre, arkitekter og UE-er - en stor grad av improviserte løsninger underveis.

Rundt 80 prosent av totalvekten av byggmaterialer i prosjektet er ombruk. Materialer er hentet fra en rekke rivningsklare prosjekter og bygg, blant annet 21 hulldekker fra Regjeringskvartalet.

Dette fordret blant annet at nye tekniske løsninger måtte improviseres fram underveis i prosjektet, og byggplaner ble også nødvendig å endre underveis. En rekke av de gjenbrukte bygningsdeler ble tilpasset, justert og renset før det kunne brukes. Utfordringer med mellomlagring av materiell og byggmaterialer på en begrenset byggplass ble også håndtert løpende gjennom prosjektperioden.

Unikt prosjekt

KA13 omtales som Norges mest ambisiøse ombruksbygg, og prosjektet regnes som unikt i norsk og sannsynligvis internasjonal sammenheng. Ifølge bransjeorganet bygg.no er prosjektet helt i front i verden i sirkulær tankegang og ombruk av byggevarer.

Dette er også det første prosjektet som oppnår FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Beregningene viser at det oppnås utslippsreduksjoner på 70 prosent for bygget samlet sett, dvs. både rehab-delen og nybygg. Hovedårsaken til reduksjon i klimagassutslipp er at eksisterende bygningskropp og bæresystemer er bevart. Det er også høy grad av ombruk i nybygg som medfører reduksjon i klimagassutslipp.

Mer om Haandverkerne

Haandverkerne hovedentreprenør i banebrytende gjenbruksprosjekt

Robin Stenersen

Communication Advisor, NCC Infrastructure