Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, Halden

NCC og Halden kommune har signert kontrakt om bygging av Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter i Halden. Arbeid starter opp i juni 2023 og bygget skal ferdigstilles i juli 2024.

Prosjektet innebærer etablering av nytt arbeids- og aktivitetssenter samt utomhus- og landskapsarbeider. Senteret blir på 1350 kvadratmeter over to etasjer og vil bestå av ulike avdelinger der mennesker med nedsatt funksjon- og utviklingshemninger kan utføre tilrettelagt arbeid ut ifra egne forutsetninger. NCC utførte rivning av eksisterende bygningsmasse i en tidligere kontrakt. 

-Vi har nå ferdigstilt en effektiv og konstruktiv samspillsfase sammen med Halden kommune, og er klare til å starte byggingen av arbeids- og aktivitetssenteret. Dette blir et flott og viktig bygg for Halden kommune, og vi tror brukerne av bygget vil få et godt tilrettelagt tilbud, sier Jørund Thue, avdelingsleder i NCC Building Viken Øst.

Første plusshus-prosjekt
Halden kommune har ønsket at det legges vekt på energieffektivitet og miljøeffekter i byggingen av Båstadlund. Arbeids- og aktivitetssenteret blir Halden kommunes første plusshus, altså et hus som produserer mer strøm enn det bruker. Bygget skal varmes opp med bergvarme og det blir solceller på taket. Prosjektet vil redusere CO2-utslippet med 20 prosent sammenlignet med referansebygg.

-Vi er veldig fornøyde med at dette blir det første kommunale plusshusprosjektet i Halden kommune. Samspillsfasen med NCC har vært preget av en god forståelse for hverandres ønsker og utfordringer, og vi har kommet fram til en løsning vi alle er godt fornøyd med. Vi har hatt et godt samarbeid basert på tillit, og vi ser fram til at byggingen kan starte, sa prosjektleder i Halden kommune, Ingar Orud, i forbindelse med signeringen.

-Det har vært viktig for oss å utrede for de beste løsningene i samspillsfasen sammen med Halden kommune og brukerne av senteret. Vi er stolte av prosjektet, og setter stor pris på tilliten vi har fått fra Halden kommune, sier prosjektleder i NCC, Lars Eivind Karlsen.

Illustrasjon: HRP Arkitekter.

Illustrasjon: HRP Arktitekter.
Jørund Thue

Distriktsleder Viken øst, NCC Building Nordics