Bakkeåsen omsorgsboliger, Horten

NCC har bygget åtte samlokaliserte leiligheter for Horten kommune. Omsorgsboligene er bygget med prefabelementer for bærekonstruksjon og komplette massivtreelmenter.

Bakkeåsen omsorgsboliger ligger i Åsgårdstrand i Horten kommune. 

Prosjektet har benyttet prefabelementer for bærekonstruksjon og komplette massivtreelmenter. 

- Som offentlig aktør er vi fornøyde med at anskaffelsen vår bidrar til innovasjon og utvikling av nye løsninger innenfor bruk av tre. Det er en god måte for Horten kommune å nå sine mål om å bruke mer tre og redusere klimagassutslipp, sa kommunes prosjektleder, Andreas Støle i forbindelse med signeringen av kontrakten.

Bakkeåsen omsorgsboliger skal benyttes av unge med psykisk eller fysisk utviklingshemning. 

Byggherren har sammen med NCC satt fokuset på miljøtiltak og redusert klimagassutslipp i hele prosjektperioden.

MILJØ OG KLIMA/ENERGIEFFEKTIVITET OG BÆREKRAFT

Prosjektet er bygget med en klar miljøprofil og strenge bærekraftskriterier. Yttervegger er massivtre og byggeplassen har vært fossilfri.

Det er også lagt opp til bruke av åpen overvannshåndtering. Prosjektet har vært pilotprosjekt for innkjøpskriterier fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring med bærekraftsprofil. Prosjektet hadde en klimagassreduksjon på ca 33 prosent.

SAMSPILL/ SAMARBEID/ SAMHANDLING

Prosjektet hadde et samspill i startsfasen som endte opp i NS8407 kontrakt. 
Prosjektet har vært preget av svært god samhandling gjennom hele prosjektet.

 

Se bilder av Bakkeåsen omsorgsboliger:

Bjørn Kristian Hole

Distriktsleder Viken vest, Østlandet, NCC Building Nordics