Vårt verdigrunnlag

Selve ryggraden i NCCs måte å arbeide på utgår fra våre verdier og etiske regler. Sammen fungerer de som et kompass for både medarbeidere og forretningspartnere. De utgjør grunnlaget for hvordan vi opptrer og handler i hverdagen og gir oss veiledning til våre beslutninger.

Utover de tre grunnlegegnde verdiene Ærlighet, Respekt og Tillit har vi en fjerde verdi - Skaperevne. Med ordet Skaperevne vil vi inspirere og oppmuntre ansatte og samarbeidspartnere til å tenke innovativt og kreativt for å oppnå en langsiktig bærekraftig utviklking, en utvikling på linje med NCCs visjon: Å fornye vår bransje og levere de beste bærekraftige løsningene.

NCCs fire verdier

Ærlighet

 • Vi er ærlige mot oss selv og alle våre interessenter
 • Vi driver forretning på en korrekt og ansvarsfull måte
 • Vi sikrer at kundene våre alltid kan stole på NCC

Respekt

 • Vi verdsetter mangfoldighet og behandler andre med respekt
 • Vi samarbeider, verdsetter andres meninger og støtter beslutninger som er tatt

Tillit

 • Vi stoler på hverandre, sier hva vi mener og gjør det vi sier
 • Vi har mot til å være synlige og tydelige
 • Vi står bak beslutningene våre og strever etter en høy standard i forhold til kvalitet, etikk og bærekraftighet

Skaperevne

 • Vi tar initiativ, arbeider protativt og med energi
 • Vi har mot til å prøve nye ideer og arbeidsmetoder
 • Vi driver utviklingen sammen våre interessenter

Hjelp til medarbeidere

NCC har utviklet et compliance program som bygger på kontinuerlig utdannelse og diskusjoner med alle medarbeidere, blant annet NCC Compass. NCC Compass er et verktøy som gjør det enklere for våre medarbeidere å følge verdiene våre, og som på en enkel og tydelig måte forklarer hvordan de etiske reglene skal etterfølges i praksis.

Innenfor rammene av NCC Compass påbegynte man i 2013 den største utdannelsessatsingen noen sinne i NCC. Ved årsskiftet til 2014 hadde 1200 gjennomført den obligatoriske utdannelsen og i løpet av 2014 skal samtlige medarbeidere ha samme mulighet.