Binab

Binab utfører vanntetting på konstruksjoner i både Sverige og Norge. De tilbyr også en rekke moderne asfalt- og vanntettingsprodukter. Mange av dem, som for eksempel støpeasfalt, utvikler og produserer de selv.

Binab har utviklet vanntette løsninger i mer enn 30 år. Det har resultert i flere innovative produkter beregnet for ulike formål. Mange av dem er utviklet med tanke på å stå imot de krevende værforholdene vi har her oppe i nord.

Støpeasfalt

Regn, snø og salt har en tendens til å forårsake salt- og fuktskader som kan bli kostbare å reparere. Ved å bruke et effektivt overflatebelegg unngår du problemet.

Usedvanlig høy vann- og diffusjonstetthet gjør at asfalten beskytter den underliggende konstruksjonen mot salt- og fuktskader som kan dannes av nedbør eller snø og salt som dras inn. Produktet er dessuten utrolig enkelt å bruke, fordi det kan legges direkte på betong, gammel støpeasfalt, asfalt eller membranisolering.

Binab støpeasfalt er veldig slitesterk og utviklet spesielt med tanke på å tåle stor belastning. Derfor finnes produktet også i Statens Vegvesens utførelse som beskyttelses-, binde- og slitelag.

Topeka

Brokonstruksjoner blir utsatt for påkjenner fra klima og trafikk. Aggressiv atmosfære, salt og fuktighet utgjør stor fare for betong – som stålkonstruksjoner, spesielt når disse stoffene blir liggende innestengt. Brokonstruksjonene er utsatt for bevegelser både fra temperatur og trafikkpåkjenning, og skadelig fuktighet kan finne vei igjennom de minste sprekker. Det er derfor av stor betydning at belegningene på broer tåler bevegelser uten å sprekke eller miste vedheft til underlaget.

Topeka 4S er en mastiksmasse som er vanntett og tåler ekstreme påkjenner i form av bevegelse og slitasje.

Topeka 4S produseres ved CE-godkjente asfaltfabrikker i Trondheim, Bergen og Drammen. Det kan også produseres prefabrikat produkt, som kan oppvarmes ved anleggsplass.

NCC Strongphalt®

NCC Strongphalt® er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong – nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne.

Den egner seg spesielt godt for overflater med høye krav til bæreevne, for eksempel på flyplasser, lastekaier, lasteterminaler, varehuslagre, bussterminaler, parkeringshus, lagersentraler m.m.

Les mer om Strongphalt her

Binab reparasjonsmasse

Har det oppstått mindre sprekker på en bro eller en vei? Da kan Binabs kombinerte fuge- og sparkelmasse være løsningen. Reparasjonsmassen er en kombinert fuge- og sparkelmasse som hovedsakelig brukes til reparasjoner av mindre sprekker i betong- og asfaltbelegg, for eksempel på broer og veier.

Besøk Binabs hjemmeside