Økt pågang for læreplass i anleggsfag

Pågangen fra søkere til læreplass innen bygg- og anlegg øker formidabelt, og i NCC er det i vår flere søkere enn noensinne. Samtidig «støvsuges» markedet for lærlinger i enkelte fag.

Mens det ifølge vårens tall fra Utdanningsdirektoratet er en god økning av antall læreplass-søkere til bygg- og anleggsfagene på landsbasis, har NCC mottatt over 250 nye kandidater i vår som ønsker læreplass i selskapet.

Det er en økning på hele 25 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Det er svært gledelig, og spesielt flott at flere jenter har søkt i år enn tidligere år, sier lærlingansvarlig Even Hedland i NCC Norge.

Pågangen av søkere er størst innen fjell- og bergverk og anleggsmaskinfører, men også asfaltfaget ser ut til å ha blitt mer populært.

-Tidligere hadde vi nesten ikke søkere til dette faget. Nå er det mange elever som ønsker å bli fagutøver i asfaltfaget. Vi har markedsført faget svært godt og nyter godt av det. I tillegg har vi mange dyktige lærlinger som er de beste ambassadører i markedsføringen, sier Hedland.

 
Økt etterspørsel
Samtidig øker entreprenørenes etterspørsel etter lærlinger, forteller kompetansedirektør Jørgen Leegaard i Byggenæringens Landsforening (BNL).

-Etter våre meldinger er det mye større trykk etter lærlinger, ikke minst for betongfag. Det sies at markedet for øyeblikket er «støvsuget» for lærlinger i enkelte fag. Opplæringskontorene opplever at de nye kravene i offentlige kontrakter, som har vært ønsket, har ført til økt etterspørsel både etter lærlinger og læreplasser, sier Leegaard.  

Også NCC har registrert utfordringer med å få tak i nok betonglærlinger i år.

-Vi skulle gjerne ha sett at søknadene til betongfaget var mye større. Det har vært vanskelig å få rekruttert nok lærlinger inn i det faget, sier Hedland, som også merker stor rift om de beste kandidatene innen yrkesfagene.

-NCC er opptatt av en god gjennomgang av søknadene og vil gjerne ha lærlingene inn på utplassering først, sier Hedland, som hvert år rekrutterer opp mot 60 nye lærlinger i en rekke fag til selskapet.

Etter en fallende kurve på ti år har også søketallene til videregående utdanning for bygg- og anleggsteknikk økt med 10 prosent de to siste årene, og i Oslo er økningen på hele 26,7 prosent.

Les på om rekruttering av lærlinger i NCC.MEDIEKONTAKT: 
 

Even Hedland, lælingansvarlig, NCC Norge 
e: even.hedland@ncc.no, t: + +47 908 56 758

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC
e: robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 54 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.