NCC har overlevert Hammerfest ren havn

NCC har nylig overlevert prosjekt Hammerfest ren havn til Kystverket og Hammerfest kommune, og har dermed ferdigstilt den storstilte miljøoppryddingen og fornyelsen av kommunens byhavn og Forsøl fiskerihavn.

– Vi er svært fornøyd med å overlevere et prosjekt med komplekse anleggsarbeider både over og under vann, og som er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling i Hammerfest. Så en stor takk til alle involverte, sier avdelingsleder Steffen Dale i NCC Infrastructure.

Hammerfest ren havn er et miljøprosjekt for opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygging av en ny sentrumskai der deponi for forurensede sediment er innbygget i kaia. Det er videre gjennomført miljømudring i byhavnen og i Forsøl fiskerihavn, dessuten utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn.

Et viktig prosjekt som både gir tryggere og mer effektiv sjøtransport, og som også støtter opp om næringslivet og fremmer bærekraftig utvikling i regionen, understreker prosjektleder Esben Prytz i Kystverket.

– Foruten et godt samarbeid med både kommune og entreprenør ønsker vi også å takke lokalbefolkningen i Hammerfest for deres støtte gjennom hele prosjektperioden. Det positive engasjementet og den løsningsorienterte tilnærmingen fra alle parter har vært avgjørende for at vi har kunnet realisere dette prosjektet på en så god måte, sier prosjektleder Prytz.

– Kjempegledelig opprydding

Hammerfest kommune sier i en uttalelse at det er kjempegledelig at oppryddingen i havna nå er gjennomført og at sjøbunnen kan sies å være ren igjen.

– Vi har gått fra å ha et av landets mest forurensede havneområder til en ren havn. Store mengder skadelige miljøgifter er fjernet og gjort utilgjengelig for alle artene som oppholder seg og spiser i havneområdene våre. Kommunen takker for et godt samarbeid og god dialog med både Miljødirektoratet, Kystverket, entreprenør og alle andre som i mange år har bidratt til å komme i mål med dette store miljøprosjektet, ifølge Hammerfest kommune.

Prosjektet har omfattet mye sjøarbeider, som er utført av NCCs datterselskap og spesialister på fagfeltet, Sjøentreprenøren. 

–  Med denne overleveringen viser NCC igjen evnen vi har til å gjennomføre denne typen komplekse prosjekter. NCC Infrastructure og datterselskapet Sjøentreprenøren AS har solid erfaring innen disse fagområdene og gode kompetansemiljøer for denne typen arbeider, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson.

Prosjektet startet opp arbeidene i januar 2022 og er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune, og med NCC som hovedentreprenør.

Mer om prosjekt Hammerfest ren havn

https://www.ncc.no/vare-prosjekter/ren-havn-hammerfest/

For ytterligere informasjon, kontakt:
Steffen Dale, avdelingsleder i NCC Infrastructure Vest
T: +47 938 97 460  E-post: Steffen.Dale@ncc.no

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure
T: +47 952 90 219  E: Robin.Stenersen@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.