Illustrasjonsbilde av Sjøentreprenøren i arbeid

Ren havn, Hammerfest

NCC utbedrer havnene i Hammerfest og Forsøl på oppdrag for Hammerfest kommune og Kystverket. Oppdraget innebærer en storstilt miljøopprydning og fornyelse av de to havnene i kommunen. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er MNOK 348.

Arbeidet som skal gjennomføres i en hovedentreprise inkluderer blant annet riving av eksisterende kaikonstruksjon og bygging av ny, etablering av cellespuntdeponi for forurensede masser, miljømudring og tildekking i Hammerfest havn, samt utdyping av havnene i Hammerfest og Forsøl.

– Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. NCC har solid erfaring inne disse fagområdene og gode kompetansemiljøer og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Vi ser derfor frem til å starte opp arbeidet, sier Henning Simonsen, avdelingssjef i NCC infrastructure.

I dette prosjektet samarbeider NCC med datterselskapet Sjøentreprenøren AS.

Bakgrunnen for Ren havn-prosjektet som nå skal gjennomføres i Hammerfest, er Miljødirektoratets pålegg om å rydde opp i de forurensede sjøbunnsedimentene i havnen i Hammerfest.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med NCC i Hammerfest og Forsøl. Samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, sier Jostein Bøhlerengen Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

-NCC befester med denne kontrakten evnen vi har til å gjennomføre denne typen komplekse prosjekter. NCC Infrastructure og datterselskapet Sjøentreprenøren AS viser med dette prosjektet at vi lykkes med den strategiske retningen selskapet har tatt, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson.

Kontrakten ordreregistreres i fjerde kvartal 2021 i forretningsområdet NCC Infrastructure.

Nå får Hammerfest ren havn

  • Foto: Knut Brandsgård

  • Foto: Knut Brandsgård

  • Foto: Knut Brandsgård

Steffen Dale

Leder Civil West NO, NCC