Pressemeldinger

Julenissen er observert over Granåsen

-Det blir jul i år også! Julenissen er observert over Granåsen i Trondheim. Det kan pressesjef og nisseobservatør i NCC, Tor Heimdahl, fortelle.

KLP signerer NCC til å bygge Teknostallen

NCC skal på oppdrag for KLP Eiendom AS bygge Teknostallen i Trondheim. Det 47 250 kvadratmeter store kontorbygget er planlagt ferdigstilt i september 2025.

NCC skal utbedre havnene i Hammerfest og Forsøl

På oppdrag for Hammerfest kommune og Kystverket skal NCC utbedre havnene i Hammerfest og Forsøl. Oppdraget innebærer en storstilt miljøopprydning og fornyelse av de to havnene i kommunen. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er MNOK 348.

NCC bygger Bentsebrua skole for Oslo kommune

NCC og Oslo kommune ved Oslobygg KF har signert kontrakt om bygging av Bentsebrua skole i Treschows gate i Oslo. Ungdomsskolen på 9 000 BTA, med plass til 540 elever, vil få en meget høy miljøstandard. Kontraktssummen er MNOK 360.

Sjøentreprenøren utdyper innseilingen ved Egersund

Sjøentreprenøren har inngått kontrakt med Kystverket for utdyping av innseilingen Maurholen ved Egersund i Rogaland.

Pia Kruse ansatt som leder for bærekraft i NCC Building Nordics

Forretningsområdet NCC Building Nordics i NCC-konsernet har rekruttert Pia Kruse til å lede og ytterligere styrke den nordiske enheten innenfor miljø og bærekraft. Hun har en MSc fra universitetet i København innen biologi og har 20 års variert erfaring fra bygg og anlegg.

NCC fortsetter utbyggingen på Valle i Oslo

NCC har inngått kontrakt med Union Eiendomskapital, på vegne av fondet UREF II Holding, om bygging av Valle Vision. Kontorbygget skal sertifiseres til BREEAM Excellent og blir på totalt 22.300 kvadratmeter. Valle Vision blir tredje byggetrinn på Valle, hvor NCC tidligere har gjennomført byggetrinn 1 og 2. Kontraktsverdien er på MNOK 511.

NCC arrangerer Awareness Day: Sikker adferd i fokus

Sikkerheten på arbeidsplassen har første prioritet i NCC og selskapet gjennomfører hvert år Awareness Day, for å rette fokuset på sikkerheten i arbeidet. Arbeidsdagen for alle NCC-ansatte starter i dag med en diskusjon om sikker adferd i det daglige arbeidet.

NCC signerte kontrakt på 1,9 mrd med Bane NOR

NCC og Bane NOR har i dag signert kontrakt for underbygning av strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen. Prosjektet kjennetegnes av høy kompleksitet i forhold til planlegging, logistikk og koordinering av en rekke tekniske fag.

Landbruksdirektoratet til Valle View

Landbruksdirektoratet flytter til Valle View på Helsfyr i Oslo. Med hele 10. etasje og halve 9. etasje får direktoratets ansatte 3 100 kvadratmeter til disposisjon. Når Landbruksdirektoratet flytter inn vil Valle View være fullt utleid.

NCC tilrettelegger for utbygging på Mortensrud

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommune for utbygging av felles teknisk infrastruktur på Mortensrud og Søndre Nordstrand. Arbeidene skal i det vesentlige tilrettelegge for fremtidig utbygging i området. Kontrakten har en verdi på cirka 80 MNOK.

NCC skal bygge Gardermoen renseanlegg

NCC er tildelt kontrakt for bygging av nytt Gardermoen renseanlegg for Ullensaker kommune. I tillegg til bygging av nytt renseanlegg inngår også å knytte sammen nytt og eksisterende renseanlegg. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er MNOK 240.

NCC med to nye kontrakter på gravefri rørfornying

NCC har inngått kontrakter med Oslo og Bærum kommuner om gravefri renovering samt prosjektering og registrering av kommunale vannledninger.

NCC bygger Drammen Tinghus for Statsbygg

NCC starter arbeidene med Drammen Tinghus etter at Stortinget forrige uke vedtok budsjettrammen. Det nye tinghuset på totalt 3.600 kvm blir et arealeffektivt og estetisk bygg med gode tekniske løsninger. Kontrakten er på MNOK 120.

NCC rehabiliterer Halden Helsehus

NCC og Halden kommune signerte i dag kontrakten om rehabilitering av Halden Helsehus. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kroner. NCC starter opp arbeidet umiddelbart.